Fase 2 får gode skussmål av Samferdselsdepartementet

Departementet sender positive signaler til Nedre Glomma: Nytt forslag til prosjektportefølje for fase 2 blir tatt godt imot og departementet åpner for å godkjenne en bypakke med lavere egenandel, på enkelte premisser. – Vi er svært positive til det gode arbeidet som er gjort. Dere har jobbet godt for å komme frem...

Bypakka søker daglig leder

Daglig leder for Bypakke Nedre Glomma skal bidra til god samhandling og et godt faglig grunnlag for prosesser og beslutninger både administrativt og politisk. Beskrivelse av arbeidssted I Bypakke Nedre Glomma samarbeider Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen om framtidens transportsystem. Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, skal...