Alt om bomåpningen 2024

Handlingsprogram 2024 – 2027

Styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma godkjente handlingsprogram for 2024 – 2027 i slutten av september. Nå skal bystyrene i Sarpsborg og Fredrikstad behandle programmet.

Handlingsprogrammet gjelder aktiviteten i Bypakke Nedre Glomma. Styring og oppfølging av bypakkas fase 2 og belønningsavtale med staten. I fase 2 av bypakka ligger de fire store prosjektene som skal gjennomføres:

  • Riksvei 22 Hafslund Dondern
  • Fylkesvei 109 Råbekken – Torsbekkdalen
  • Fylkesvei 118 Ny Sarpsbru
  • Ny bru i Fredrikstad Omberg – Torp
  • I tillegg kommer mindre tiltak for gående og syklende.
Foto: Thomas Andersen

Det pågår en prosess for å gjennomføre prosjektene så snart som mulig. I det første året i handlingsprogrammet handler det mest om prosjektering og grunnerverv rundt de store prosjektene. Derfor planlegges det mindre pengeforbruk i 2024 enn i 2025, 2026 og 2027.

Tallene i tabellen under er indeksregulert til 2023-kroner. Styringsgruppens dokument kan lastes ned under tabellen.