Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Sammen skaper vi Norges beste byer

Bypakke Nedre Glomma jobber for å skape bedre bymiljøer og et mer miljøvennlig transportsystem i Nedre Glomma. Gjennom å satse på kollektivtransport, sykkel og gange, skal vi sørge for at Sarpsborg og Fredrikstad blir byer der vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

Biltrafikken skal ikke øke selv om vi blir flere  

Bypakke Nedre Glomma er et samarbeid mellom Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Gjennom belønningsavtalen med staten har vi forpliktet oss til at personbiltrafikken ikke skal øke selv om byene våre vokser og vi blir flere. Vi skal oppnå det vi kaller nullvekstmålet. Med dette målet for øyet jobber vi for å gjøre det enklere for flere å velge bort bilen, og heller reise med kollektivtransport, sykle eller gå.  

Dersom flere parkerer bilen vil det gjøre byene våre bedre å bo i. Det vil føre til mindre kø, trafikkstøy og støv, og gi mer plass og bedre byer for oss som lever og bor her.  Ved at vi alle sammen gjør vårt, skaper vi byer for fremtiden – byer det er godt å reise, bo og leve i. 

Våre mål:

  • Andelen kollektivreiser i Nedre Glomma skal øke
  • Andelen syklister skal øke
  • Utslippet fra veitrafikken skal reduseres
  • Utvikle gode knutepunkter for bytte mellom transportmidler
  • Bedre fremkommelighet for kollektiv- og næringstransport