Bomring

På denne siden finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene om bomringen i Fredrikstad.

Drift av bomringen

I Nedre Glomma er det Vegfinans som drifter bomringen. Det finnes flere bompengeselskaper i Norge som utsteder AutoPass-avtale. Spørsmål som du ikke finner svar på her, kan bompengeselskapene bistå med å svare ut.

 

Autopass: Rabatt med brikke

Bomring i Fredrikstad

Bomringen rundt sentrum av Fredrikstad åpnet samtidig med strekningen Ørebekk – Simo, november 2019. Bompengene delfinansierer prosjektene som inngår i fase 1 av Bypakke Nedre Glomma.

Dette gjelder for betaling i bommen:

  • Det er enveis innkreving – du betaler kun når du passerer et bomsnitt på vei inn mot sentrum.
  • Satsen for personbiler er 30 kroner per passering, med Autopass-avtale får du 20% rabatt og betaler 24 kroner.
  • Elbiler passerer gratis, så lenge du har bomavtale og brikke.
  • Det er timesregel i bomringen – du betaler kun for én passering i løpet av en klokketime, uavhengig av hvor mange bomsnitt du passerer. Timesregelen forutsetter bomavtale og brikke.
  • Det er et øvre tak på 70 passeringer hver måned, utover dette belastes du ikke. Passeringstaket forutsetter bomavtale og brikke.

 

Her er bomsnittene i Fredrikstad plassert:

Spørsmål og svar om bomring og Autopass