Informasjon om bomringen

På denne siden finner du den informasjonen om bomringen som er mest relevant for de fleste. Leter du etter dokumenter med mer detaljert informasjon finner du dette her.

Det er Vegfinans som drifter bomringen og alle praktiske spørsmål om bomringen du ikke får svar på her kan du søke etter på Vegfinans BNG eller du kan ringe Vegfinans på telefon: 32 80 82 70.

Bomring Fase 1 – Sentrumsring rundt Fredrikstad

Bomringen rundt sentrum av Fredrikstad startet innkrevingen av bompenger samtidig som strekningen Rv. 110 Ørebekk – Simo åpnet for trafikk, 15.november 2019.

Utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma ble vedtatt av stortinget i Prop. 50 S (2014-2015). Prosjekter og tiltak i fase 1 har en økonomisk ramme på 1,2 milliarder kroner og finansieres med statlige midler (536), fylkeskommunale midler (109), og bompenger (555).

Dette er det viktig for deg å vite:

 • Det er enveis innkreving –  du betaler kun når du passerer et bomsnitt på vei inn mot sentrum.
 • Satsen for vanlige biler er 30 kroner per passering, med Autopass-avtale får du 20% rabatt og betaler da 24 kroner.
 • Elbiler passerer gratis, men må ha bomavtale og brikke.
 • Det er timesregel i bomringen – du betaler kun for én passering i løpet av en klokketime, uavhengig av hvor mange bomsnitt du passerer. Timesregelen forutsetter bomavtale og brikke.
 • Det er et øvre tak på 70 passeringer hver måned, ut over dette kjører du gratis. Passeringstaket forutsetter bomavtale og brikke.

Her er bomsnittene i Fredrikstad plassert:

Bomring fase 2 i Nedre Glomma – på vent

Nedre Glomma er en av de byområdene som det er åpnet for at kan inngå byvekstavtale med staten.

Vi venter på nye lokalpolitiske vedtak for å gå videre med en redusert fase 2 av Bypakken. Bakgrunnen er regjeringen krav om egenandel på 20 % for lokale prosjekter. Nytt forslag til fase 2 skal behandles politisk høsten 2021.

Dette er det viktig for deg å vite:

 • Det er enveis innkreving –  du betaler kun når du passerer et bomsnitt i en gitt retning
 • Satsen for vanlige biler er 30 kroner per passering, med Autopass-avtale får du 20% rabatt og betaler da 24 kroner.
 • Elbiler betaler 30% av ordinær takst etter fratrukket brikkerabatt 7,2 kroner.
 • Det er timesregel – du betaler kun for en passering i løpet av en klokketime, uavhengig av hvor mange bomsnitt du passerer. Timesregelen forutsetter bomtale og brikke.
 • Det innføres en utvidet timesregel i tidsrommet 17:30 – 21:00 på hverdager. Du betaler da kun for en passering i dette tidsrommet
 • Det er et øvre tak på 70 passeringer hver måned, ut over dette kjører du gratis. Passeringtaket forutsetter bomavtale og brikke.

Kart over alle bomsnitt i Nedre Glomma, forventet åpning i 2022.

Hva får vi igjen for å betale bompenger?

Flere viktige veistrekninger blir oppgradert og modernisert, noe som binder de to byområdene våre tettere sammen.

Kollektivtransporten i Nedre Glomma får et løft og skal for de fleste nå være et realistisk alternativ til bilen, eventuelt som en del av en kombinasjonsreise.

Gode anlegg for de syklende er en viktig integrert part av alle de store vegprosjektene våre, samtidig jobber vi videre med å utvikle et helhetlig sykkelnett.

Du kan lese mer om våre prosjekter og aktiviteter her.

Fant du ikke svaret på det du lurte på?

Sjekk ut – Spørsmål og svar om bomringen