Prosjekter

På denne siden presenterer vi prosjektene i Bypakke Nedre Glomma

Vi arbeider kontinuerlig med å beskrive prosjektene mer detaljert, men det vil likevel ta noe tid før ting er på plass på de nye nettsidene.
I tillegg til mer detaljerte beskrivelser legger vi ut en oversikt i tabellform over alle gjennomførte prosjekter.

Frem til mer detaljerte beskrivelser er klare, kan du lese mer om de største prosjektene i Bypakke Nedre Glomma hos Statens Vegvesen.

Gjennomførte prosjekter, finansiert av belønningsmidler

Gjennomførte prosjekter, finansiert av bompenger

Ingen prosjekter å vise på nåværende tidspunkt