Prosjekter Bypakke Nedre Glomma

 

 

Vi jobber med å oppdatere denne siden slik at du finner oversikt over prosjektene i Bypakke Nedre Glomma.

 

Les mer om hovedsatsningene i Bypakke Nedre Glomma her.

 • Reguleringsplaner for fv. 109 Rolvsøysund-Alvim ute til offentlig ettersyn

    Forslag til reguleringsplaner for fylkesvei 109 mellom Rolvsøysund og Alvim i Sarpsborg, trinn 1 og trinn 2, ligger nå ute til offentlig ettersyn. Frist for å sende merknader er 11. juni 2019. Reguleringsplanene inneholder detaljer om hvordan strekningene er planlagt bygget, og konsekvensutredning for strekningene. Plandokumentene finner du på Statens vegvesens nettsider: www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv109ostfold   […]...

 • Sykle til trening – Vinn en drømmekveld på stadion!

  Sykle til trening er en konkurranse  for lag og foreninger hvor målet er at flest mulig barn og unge skal sykle til trening! Konkurransen starter 1 mai og varer til 31.mai. Hvordan delta? Meld på ditt lag Registrer antall syklende pr. trening i perioden 1 -31.mai Send inn registreringsskjema innen 2 juni. Meld på laget […]...

 • Reguleringsplan for fv. 109 Råbekken-Rolvsøysund ute til offentlig ettersyn

    Reguleringsplanen for fylkesvei 109 mellom Råbekken og Rolvsøysund i Fredrikstad ligger nå ute til offentlig ettersyn. Frist for å sende merknader er 4. april 2019. Reguleringsplanen inneholder detaljer om hvordan strekningen er tenkt bygget, og konsekvensutredningen for strekningen. Plandokumentene finner du på Statens vegvesens nettsider: www.vegvesen.no/fylkesveg/fv109ostfold Har du merknader til planen kan de sendes […]...

 • Mills fabrikker har signert avtale med HjemJobbHjem

  Mills fabrikker i Fredrikstad ble den første bedriften som tegnet avtale med Bypakke Nedre Glomma i Hjem-jobb-hjem-prosjektet - et tilbud til bedrifter for å få flere arbeidsreisende til å bruke andre framkomstmidler enn bil til og fra jobb.   Dette er veldig positivt. Bedriftene er nøkkelen her, siden det er de arbeidsreisende vi henvender oss til. […]...

 • Inspirert av Sarpsfossen

  Med videografikk og lys, kunstnerisk inspirert av Glomma og Sarpsfossen, skal reisende fra Sarpsborg bussterminal ønskes lykke til på bussturen. Det var noe av det kunstner Svein Pålsson hadde i tankene da han vant oppdraget med å utsmykke venterommet og sporområdet på bussterminalen i Sarpsborg. Fredag før jul var det kald reåpning av terminalområdet. Den […]...

 • Bane NORs anbefaling for nytt dobbeltspor er klar

  Bane NOR og Statens vegvesen er ferdige med utredningene for nytt dobbeltspor og vei på strekningen Seut-Rolvsøy. Utredningsmaterialet er nylig sendt til Fredrikstad kommune for videre behandling. InterCity-satsingen skal gi et nytt og bedre togtilbud til de reisende med kortere reisetid, flere avganger og færre togforsinkelser. Siden 2016 har Bane NOR utredet alternative løsninger mellom […]...

 • Tilskudd til etablering av sykkelparkering

  Om muligheten for å søke om tilskudd til etablering av sykkelparkering Arbeidsgruppa for sykkel i Bypakke Nedre Glomma har for 2019 satt kroner 500 000,- som kan gis som tilskudd til bedrifter som ønsker å etablere god sykkelparkering for sine ansatte. Tilskuddet kan dekke opptil 50% av den totale kostnaden for prosjektet, begrenset oppad til kroner […]...

 • Ille bra sykkelparkering – Kulturnatt 14 september i Fredrikstad

  Ta hjulene fatt - tråkk deg av gårde til Kulturnatt fredag 14 september. Kulturetaten i Fredrikstad ønsker velkommen til byens fjerde Kulturnatt og er kvelden du får oppleve bredden av Fredrikstad sitt kulturliv med dans, teater, konserter, filmvisninger, kunst, historiske vandringer og mye mer. Les mer om Kulturnatt og programmet her: https://www.fredrikstad.kommune.no/kulturnatt Å sykle i […]...

 • Bomringen rundt Fredrikstad utsettes

  Det har tidligere vært forespeilet at bomstasjonene rundt Fredrikstad vil åpne 1. oktober, men på grunn av at riksvei 110 Simo – Ørebekk er utsatt, vil bompengeinnkrevingen først starte neste sommer, når rv 110 er forventet ferdig.   På grunn av utfordringer med fundamenteringen av ny bru over Seutelva, utsetter Statens vegvesen åpning av riksveg […]...

 • Tok ondet ved roten på vei til Foten

  I årtier har beboere og feriegjester bekymret seg for mye trafikk og dårlige forhold for syklende langs Øyenkilveien i Fredrikstad. Onsdag åpnet 1400 meter gang- og sykkelvei på strekningen fra Møklegård til Øyenkilen - til stor glede for de frammøtte. Prosjektet i regi av Bypakke Nedre Glomma har, som man skjønner, vært etterlengtet. Veien har […]...

 • Trafikkopplæring (sykkel) på Inspiria Science Center

  Prosjektet omfatter sykkelbane med "miniby" på Inspiria i Sarpsborg. Hensikten er å legge til rette for et anlegg hvor trafikkregler kan læres på en trygg måte. Test og utlån av el-sykkel er også en del av prosjektet....

 • Utredning av busstilbudet i Nedre Glomma

  Prosjektet gjelder utforming av det lokale og regionale busstilbudet. Lokalisering av holdeplasser, tilførselsveier og vurdering av annen infrastruktur som er viktig for effektiv drift av kollektivtilbudet vil også inngå i oppdraget. Les mer om kollektivutredningen her....

 • Sykkeltelledugnad

  Sykkeltelledugnaden er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom TØI og en rekke norske sykkelbyer. Prosjektet har sitt utspring i de ulike byenes behov for å forstå mer om sykkelbrukens hvem, hvor og hvordan, samt TØI sitt ønske om å få bredere datatilgang om sykkelbruken for modelleringer osv. Utføres 2017....

 • Kryssutbedring av Grotterødgata x Storgata/R.A. gate

  For å få tryggere forhold for syklister, er krysset ved Grotterødgata og Storgata i Sarpsborg utbedret. Utbedringen omfatter senking av kantstein, oppmerking, mm....

 • Økt bruk av el-sykler

  Prosjektet omfatter diverse tiltak for å fremme bruk av el-sykkel, blant annet et pilotprosjekt hvor 6 el-sykler er utlånt til ansatte ved ulike skoler i Fredrikstad. Andre tiltak omfatter en planlagt ladestasjon og testløype for el-sykler på Inspiria vitensenter i Sarpsborg, som også er den sentrale aktøren og knutepunktet i el-sykkelsatsningen i Nedre Glomma....

 • Piggdekk-kampanje, sykkel

  Det ble i 2015 utført en piggdekk-kampanje i regi av Sykkelbyen Nedre Glomma. Kampanjen omfattet blant annet gratis dekkskift....

 • Fortau, Skjærviken

  Tiltaket ble utført for å sikre adkomst til bussholdeplass langs fv.110 Haldenveien, i Skjærviken....

 • Sammenhengende fortau ved Fredrik II vgs / Knipleparken

  Det ble bygd ca 30 meter fortau som en manglende link mellom to strekninger med eksisterende fortau langs fv. 409 Veumveien....

 • Sykkelparkering Sarpsborg Stasjon

  Våren 2016 ble sykkelparkering og -verksted opprettet ved Sarpsborg stasjon. Les mer om Pedalen Sykkelverksted her!...

 • Sykkelparkering i Fredrikstad

  Fredrikstads gågate med sidegater skal utstyres med flere sykkelparkeringer. Foreløpig er det etablert parkeringer ved Stortorvet, inngangen til gågata, ved McDonalds og ved Chocoloco. Les mer her!...

 • Sykkelrute 9 i Sarpsborg: Sandesund – Spikerbukta

  Sykkelfelt er anlagt fra Storgata og ned mot Paddekummen i Sarpsborg....

 • Sykkelrute 3 i Sarpsborg, inkl. sykkelbru over Glomma

  For å legge bedre til rette for gående og syklende inn mot Sarpsborg sentrum, skal det etableres en ny sykkelrute mellom Hafslundsøy og Sarpsborg sentrum. Første del av prosjektet er bygging av sykkelbru over Glomma, mellom Opsund og Hafslundsøy....

 • Sykkelrute 1 i Sarpsborg: Sentrum – Grålum, kulvert under fv.118

  Det skal anlegges undergang for gang- og sykkelsti under fv.118 ved Tune kirke/Tunevannet. Planlagt byggestart er høsten 2017....

 • Sykkelrute 5 i Fredrikstad: Park & Ride på Skåra Avtale fra 2014

  Det er etablert en kombiløsning hvor man kan parkere bilen for så å kunne sykle eller ta buss videre inn mot sentrum. Anlegget sto ferdig i 2015 og er mye brukt. Det er derfor planlagt en utvidelse av parkeringsplassene....

 • Sykkelrute 2 og 1C i Fredrikstad: Lisleby

  Hensikten med prosjektet er å legge til rette for gående og syklende langs deler av Fagerliveien og Lisleby allé i Fredrikstad. Fortau etableres og dekke skiftes ut. I tillegg utbedres avkjørsler og kryssløsninger med tanke på sikt og trafikksikkerhet....

 • Glommastien

  Glommastien er en av våre mest attraktive og brukte stier, både for turbruk og for sykling til og fra jobb mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Stien er 32,7 km, hvor ca.9 km går på offentlig vei. Den ble åpnet på midten av 90-tallet, og det har etterhvert meldt seg et behov for rehabilitering for å få standarden opp til det nivå […]...

 • Demonstrasjon av førerløse busser

  22 og 23 september 2017 er det planlagt demonstrasjon av førerløse busser i Sarpsborg. Demonstrasjonen vil skje langs en avsperret trasé i byens gater, og vil være åpen for publikum. Mer info kommer!...

 • Nye holdeplasstavler

  Selv om stadig mer av dagens ruteinformasjon er elektronisk, er det fortsatt viktig med god og oversiktlig informasjon på holdeplassene. Vi planlegger å oppgradere dagens holdeplasstavler, med forbedret design og mer relevant informasjon, som linjekart, prisoversikt og kontaktinfo....

 • Direktebuss mellom byene

  Som en prøveordning fra 2016 kjøres det direktebusser mellom Sarpsborg og Fredrikstad, med tre avganger hver vei i rushtiden....

 • Tilskudd til nye ruter til Kalnes

  Et éngangs belønningstilskudd ble gitt til de nye rutene til Kalnes, i 2015....

 • Utvide rutetilbudet på Byferga i Fredrikstad

  Ny ferge ble innkjøpt 2014, antall avganger er økt, og byfergene er gjort gratis å reise med for alle. Noe av midlene brukes også på bygging og oppgradering av fergeleier....

 • Frekvensøkning på Glommaringen i rush

  Glommaringens avganger er økt til 7/8 avganger per time i rush, om morgenen og ettermiddagen....

 • Innføre Nedre Glomma-kort (rabatt på arbeidsreiser)

  Felles busskort for Nedre Glomma er innført. Tidligere takstsone 1 og 2 ble fra februar 2015 erstattet med et kort som kan brukes på tvers av kommunegrensen Sarpsborg/Fredrikstad....

 • Opprusting av Glengsgata

  Glengsgata i Sarpsborg ble høsten 2015 snevret inn og omgjort til énveiskjørt for å bedre forholdene for gående og syklende....

 • Innføre vedtatt p-politikk i Sarpsborg sentrum – boligsoneparkering

  Boligsoneparkering ble innført i Kulås Øst i Sarpsborg fra 2015. Mellom 8.00 og 16.00 på hverdager er parkering her forbeholdt de av områdets beboere som har kjøpt parkeringstillatelse. Hver husstand kan søke om parkeringskort for opptil to biler. Næringdrivende med addresse innenfor sonen kan i tillegg kjøpe parkeringstillatelse for firmabil....

 • Kontantløse bankterminaler i bussene

  Hensikten med prosjektet er å etablere et system for enklere og raskere betaling på buss. Foreløpig er dette tenkt gjennomført ved å montere nye terminaler i bussene. Denne type terminaler fungerer ved at kunden holder bankkortet opp til en leser som aktiverer kortet automatisk, slik at betalingen fullføres umiddelbart....