Eksempel: Rv.110 Undergang ved Rakkestadsvingen

Prosjektet er gjennomført.

Dette er gjort:

150 km gang- og sykkelvei

100 lyktestolper

1 nytt busskur

Prosjektkostnad/Budsjettkostnad: 43 millioner kroner

Prosjektet ble offisielt åpnet av tidligere ordfører Ole Haabeth i 2016.