HjemJobbHjem

HjemJobbHjem er en ordning rettet mot bedrifter i Nedre Glomma. Målet er å få flere ansatte til å velge gange, sykkel eller kollektivtransport til og fra jobb. I HjemJobbHjem samarbeider Bypakke Nedre Glomma med næringslivet i regionen.

Foto: Ove Töpfer

2096

ansatte er med i HjemJobbHjem

Gode historier