Hva er HjemJobbHjem?

HjemJobbHjem (HJH) er en mobilitetsordning for offentlige og private bedrifter i Nedre Glomma. HJH hjelper bedrifter som er medlem av ordningen til å motivere ansatte til å reise kollektivt, sykle eller gå til og fra jobb. Ordningen passer for de bedriftene som har et mål eller et ønske om å redusere bilbruken blant de ansatte.

Vil du og din bedrift bli med i HjemJobbHjem?

Følg linken https://www.hjemjobbhjemnedreglomma.no/medlemsfordeler/

Foto: Ove Töpfer

Mål om færre bilreiser

Målet med ordningen er at flere går, sykler eller reiser kollektivt når de skal til og fra jobb. Det har klare helsefordeler for alle å være mer i bevegelse i hverdagen, og det kan gi mindre press på veiene våre i rushtid om færre kjører bil. I tillegg bidrar HjemJobbHjem-ordningen til økt trivsel og samhold på arbeidsplassen, og mer fysisk aktive ansatte.

Som medlem av HJH får bedriften og de ansatte tilbud om flere aktiviteter gjennom året for å motivere til å velge bort bilen. INSPIRIA sørger for koordinering og gjennomføring av aktiviteter og tiltak for de ansatte. Det innebærer for eksempel lån av elsykler og elsparkesykler, helseforedrag, «teambuilding-dag», eksklusive konkurranser og sykkelservice. Det er aktivitetsplanen som bedriften og Inspiria planlegger sammen, som legger grunnlaget for hvilke tiltak man ønsker å satse på over en gitt periode.

Kostnader

Å være medlem av ordningen koster kr. 10 per ansatt per måned og det er satt et tak på maks 100.000 kr i medlemsavgift årlig for bedriften.

HjemJobbHjem eies av Bypakke Nedre Glomma

Det er Bypakke Nedre Glomma som står bak HjemJobbHjem-ordningen i Nedre Glomma. Bedrifter som blir medlemmer tegner avtale om ordningen med Bypakka. Ordningen i Nedre Glomma var en pilot i 2019 med bedriftene Multiconsult, Mills og Borregaard i Sarpsborg og Fredrikstad. Den kom i ordinær drift i 2020. HjemJobbHjem-ordningen finansieres med belønningsmidler som Bypakka mottar fra staten for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyene.

Inspiria science center drifter HjemJobbHjem-ordningen på vegne av Bypakka. Inspiria er ansvarlige for å gjennomføre rekruttering og oppfølging av bedrifter mobilitetsaktiviteter og tiltak. Hver bedrift utarbeider en årlig aktivitetsplan med tiltak der de rapporterer aktiviteter, resultater og økonomi til Bypakka.

Østfold kollektivtrafikk er en viktig samarbeidspartner i arbeidet med kollektivreisene.

HjemJobbHjem finnes også i Trondheim https://www.atb.no/hjemjobbhjem/  og i Rogaland https://www.hjemjobbhjem.no/

For mer informasjon, se HjemJobbHjem Nedre Glomma https://www.hjemjobbhjemnedreglomma.no/