Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

HjemJobbHjem - en mobilitetsordning for arbeidsplasser

HjemJobbHjem (HJH) hjelper arbeidsplasser som er medlem av ordningen til å motivere ansatte til å reise kollektivt, sykle eller gå til og fra jobb.

HjemJobbHjem (HJH) er en mobilitetsordning for offentlige og private bedrifter i Nedre Glomma. HJH hjelper arbeidsplasser som er medlem av ordningen til å motivere ansatte til å reise kollektivt, sykle eller gå til og fra jobb. Ordningen passer for de bedriftene som har et mål eller et ønske om å redusere bilbruken blant de ansatte.

Vil din arbeidsplass bli med i HjemJobbHjem?

Mange bedrifter er allerede med. Les mer om medlemsfordeler og søk medlemskap her.

hjemjobbhjemnedreglomma.no

HjemJobbHjem eies av Bypakke Nedre Glomma

Det er Bypakke Nedre Glomma som står bak HjemJobbHjem-ordningen i Nedre Glomma. Arbeidsplasser som blir medlemmer tegner avtale om ordningen med Bypakke Nedre Glomma.  HjemJobbHjem-ordningen finansieres med belønningsmidler som Bypakka mottar fra staten for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyene.

Målet med ordningen er at flere går, sykler eller reiser kollektivt når de skal til og fra jobb. Det har klare helsefordeler for alle å være mer i bevegelse i hverdagen, og det kan gi mindre press på veiene våre i rushtid om færre kjører bil. I tillegg bidrar HjemJobbHjem-ordningen til økt trivsel og samhold på arbeidsplassen, og mer fysisk aktive ansatte.

Inspiria science center drifter HjemJobbHjem på vegne av Bypakka. Inspiria er ansvarlige for oppfølging av bedrifter mobilitetsaktiviteter og tiltak. Hver bedrift utarbeider en årlig aktivitetsplan med tiltak der de rapporterer aktiviteter, resultater og økonomi til Bypakka.

HjemJobbHjem finnes også i Trondheim og i Rogaland.

For mer informasjon, se HjemJobbHjem Nedre Glomma.