Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Trafikkutvikling

Bypakke Nedre Glomma følger med på trafikkutviklingen i Nedre Glomma-regionen.
Vi har forpliktet oss til å jobbe for å nå nullvekstmålet. Veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange – ikke med bil.
Vi følger med på tall fra flere kilder som brukes til å måle trafikkutviklingen. Det er dialog med Vegfinans og andre samarbeidspartnere med mål om å utvide antall tellepunkter, og sette nytt referanseår for trafikktellingen.
Her finner du informasjon og lenker til ulike måltall: