Trafikkutvikling

Bypakke Nedre Glomma følger med på trafikkutviklingen i Nedre Glomma.
Det må vi da vi har forpliktet oss til å jobbe for å nå nullvekstmålet. Veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange og ikke med bil.
Vi henter inn tall fra flere kilder som brukes til å rapportere på trafikkutviklingen til beslutningstagere og til Samferdselsdepartementet. På disse sidene gjør vi tallene tilgjengelige for deg også.