Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Registrering av syklister

Tall for antallet syklister i Nedre Glomma henter vi fra Statens vegvesens registreringspunkter. Langt fra alle syklister blir registrert da de ikke passerer et registreringspunkt, men ved å følge utviklingen i gitte punkter, kan vi bruke resultatene som en indikasjon på en utvikling i Nedre Glomma. Under kan du klikke på lenken og utforske trafikktellingen i regionen vår, og i hele Norge.

Trafikkdata og sykkeltelling

Trykk her for å se trafikktelling på den enkelte målestasjon i regionen. Øverst i skjermbildet du får opp, kan du kan velge utvalg etter type vei, geografi og bil/sykkel, i tillegg til at kartet kan zoomes inn og ut. Data fra tellingene kan også eksporteres.

Først velger du sykkel. Når du deretter klikker på det enkelte tellepunkt i kartet og videre på «utforsk data», kan du velge tidsangivelser og sammenligne telledata.

Les også mer her om trafikkutvikling hos Statens vegvesen.