Registrering av syklister

Tall for antallet syklister i Nedre Glomma henter vi fra Statens vegvesens registreringspunkter. Langt fra alle syklister blir registrert da de ikke passerer et registreringspunkt, men ved å følge utviklingen i gitte punkter, kan vi bruke resultatene som en indikasjon på en utvikling i Nedre Glomma.

Vil du se sykkelindeksen for Nedre Glomma finner du den her hos Statens vegvesen

Her er en fremstilling av det gjennomsnittlige antallet syklister per dag per måned i Fredrikstad fordelt på registreringspunkt.

 

 

Her er en fremstilling av det gjennomsnittlige antallet syklister per dag per måned i Sarpsborg fordelt på registreringspunkt.