Aktuelt

Bypakke Nedre Glomma er til for at du skal få det bedre

Bypakka er et spleiselag for å skape bedre bymiljøer, færre køer, bedre klima og mer miljøvennlig transport i Nedre Glomma.  Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, skal vi sammen med befolkningen og næringslivet sørge for at Sarpsborg og Fredrikstad blir en bærekraftig region hvor vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

Gjennom belønningsavtalen med staten har vi forpliktet oss til å klare nullvekstmålet, det vil si at personbiltrafikken ikke skal øke selv om byene våre vokser. Antall reiser med kollektivtransport, sykkel og gange skal øke på bekostning av reiser med privatbil.

Les mer om Bypakke Nedre Glomma