Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024
Aktuelt fra Bypakke Nedre Glomma

24. juni 2024

Ny film om ny fv. 109

Bygging av ny fylkesvei 109 fra Råbekken til Torsbekkdalen er delt i seks deler. Her er en film med parsellen fra Råbekken til Østfoldhallen. Det største av de fire store utbyggingsprosjektene i Bypakke Nedre Glomma fase 2 er fylkesvei 109 mellom Råbekken og Torsbekkdalen. Her skal det bygges for hele 4,1 milliarder kroner (2023-tall). Prosjektet […]

Les mer

Animasjonsfilmer og tegneserie om bypakka

Sammen skaper vi bedre byer

Bypakke Nedre Glomma jobber for å skape bedre bymiljøer og et mer miljøvennlig transportsystem i Nedre Glomma. Gjennom å satse på kollektivtransport, sykkel og gange, skal vi sørge for at Sarpsborg og Fredrikstad blir byer der vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

Les mer om hva vi gjør