Alt om bomåpningen 2024

Bypakka på ett minutt:

Aktuelt fra Bypakke Nedre Glomma

29. februar 2024

Forhandlingsstart byvekstavtale

Mandag 4. mars markeres oppstart av forhandlinger om byvekstavtale for Nedre Glomma. Samferdselsdepartementet har nå sendt invitasjon til ordførerne og pressen for å markere startskuddet for forhandlingene. – Regjeringen vil bidra ytterligere til en kraftfull og langsiktig satsing på klima- og miljøvennlig transport, og legge til rette for at Nedre Glomma kan nå nullvekstmålet for […]

Les mer

Animasjonsfilmer og tegneserie om bypakka

Sammen skaper vi bedre byer

Bypakke Nedre Glomma jobber for å skape bedre bymiljøer og et mer miljøvennlig transportsystem i Nedre Glomma. Gjennom å satse på kollektivtransport, sykkel og gange, skal vi sørge for at Sarpsborg og Fredrikstad blir byer der vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

Les mer om hva vi gjør