Vi jobber for at byene våre skal bli bedre

Aktuelt fra Bypakke Nedre Glomma

80millioner til Bypakke Nedre Glomma

Etter å ha godkjent rapporteringen for 2021 vil Samferdselsdepartementet nå utbetale nærmere 80 millioner kroner til Bypakke Nedre Glomma for 2022. 58,5 millioner kroner i belønningsmidler og 21,3 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. – Korona og restriksjonene har naturligvis preget bruken av kollektivtransport i både vår region og nasjonalt. Nå er […]

Les mer

Dette skjer i Bypakke Nedre Glomma

  • Åpning av sykkelvei med fortau i Lisleby allé

    I midten av juni er det klart for åpning av ny sykkelvei med fortau i Lisleby allé. Prosjektet gir  god forbindelse for gående og syklende til Nøkleby skole og til flerbrukshallen, og øker trafikksikkerheten generelt for myke trafikanter. Prosjektet er finansiert med belønningsmidler fra Bypakke Nedre Glomma. Les mer her. 

  • Rv. 22 Kollektivfelt Årum bru

    Statens vegvesen bygger ny bru på riksveg 22 i Fredrikstad kommune. Som en del av prosjektet får gående og syklende tryggere vei og bussene bedre framkommelighet. Prosjektet er en del av Bypakka Nedre Glommas fase 1 og det planlegges for offisiell åpning 28. juni. Les mer her.

Sammen skaper vi bedre byer

Bypakke Nedre Glomma jobber for å skape bedre bymiljøer og et mer miljøvennlig transportsystem i Nedre Glomma. Gjennom å satse på kollektivtransport, sykkel og gange, skal vi sørge for at Sarpsborg og Fredrikstad blir byer der vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

Les mer om hva vi gjør