Bypakka på ett minutt:

Aktuelt fra Bypakke Nedre Glomma

22. september 2023

Bomstasjoner monteres

Søndag kveld, 24. september starter arbeidet med å montere bomstasjoner i regionen. Entreprenøren vil også bruke nettene kommende uke til montering, Selve bomåpningen skjer ikke før i januar, men monteringsarbeidet for de 23 passeringspunktene i Nedre-Glomma-regionen er godt i gang. Mange bomstasjoner i Fredrikstad står på plass etter fase 1 av bypakken – med bompengeinnkreving […]

Les mer

Animasjonsfilmer og tegneserie om bypakka

Sammen skaper vi bedre byer

Bypakke Nedre Glomma jobber for å skape bedre bymiljøer og et mer miljøvennlig transportsystem i Nedre Glomma. Gjennom å satse på kollektivtransport, sykkel og gange, skal vi sørge for at Sarpsborg og Fredrikstad blir byer der vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

Les mer om hva vi gjør