Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Gjennomførte prosjekter

Her kan du få en oversikt over de prosjektene vi har gjennomført med belønningsmidler de siste årene. Du finner også en oversikt over prosjekter i fase 1 av Bypakke Nedre Glomma.

Prosjekter gjennomført med belønningsmidler

Tabellen viser prosjekter gjennomført med belønningsmidler i 2021. Tabellen viser prosjekter innen kollektivtrafikk, sykkel og gange.

HvaHvor myeHvor
HjemJobbHjem, mobilitetsordning for bedrifter i Nedre Glomma4, 9 millioner krBegge byer
Økt frekvens på busslinje 1 og 2. Avgang hver 7,5 min. i rush. 15 millioner krBegge byer
Økt frekvens på busslinje 114, 115 og 116 2 millioner krFredrikstad
Mulighetsstudie, bussterminal Fredrikstad1 million krFredrikstad
Drift av ferge + infrastruktur12,5 millioner krFredrikstad
Oppgradering av skjermer + nye infoskjermer med sanntidsvisning for buss/ferge 1,5 millioner krBegge byer
Drift og vedlikehold av sykkelveier2,49 millioner krSarpsborg
Maling og merking av etablerte sykkelfelt i sentrum0,48 millioner krSarpsborg
Leiegata, oppgradering for sykkel1,04 millioner krFredrikstad
Sykkelfelt i Ferjestedsveien3,95 millioner krFredrikstad
Etablert nytt sykkelfelt i Brochs gate og Farmanns gate0,8 millioner krFredrikstad
Avtale med Inspiria om sykkelarrangementer for publikum 1,0 millioner krBegge byer
Bysyklær: Drift av systemet0,85 millioner krBegge byer
Ny gang- og sykkelvei langs Lisleby allé5,2 millioner krFredrikstad

Tabellen viser prosjekter gjennomført med belønningsmidler i 2020. Tabellen er ikke fullstendig.

HvaHvor myeHvor
Bussruter og frekvens17 millioner krBegge byer
Økt frekvens på linje 114, 115 og 11615 millioner krFredrikstad
Etablering og oppgradering holdeplasser, leskur 1,9 millioner krBegge byer
Drift og infrastruktur, ferger12, 1 millioner krFredrikstad
Tiltak for passasjerer på buss9,3 millioner krBegge byer
Sanntidsskjermer og informasjonsystem4,5 millioner krBegge byer
Mobilitetsprosjektet HjemJobbHjem4,7 millioner krBegge byer
cHverdagen mobilitetsprosjekt0,2 millioner krBegge byer
Smart Mobility Grålum0,3 millioner krBegge byer
Sykkeltiltak Sarpsborg3,6 millioner krSarpsborg
Sykkeltiltak Fredrikstad - drift og vedlikehold5,3 millioner krFredrikstad
Sykkelsatsning - Inspiria1 million krBegge byer
Bysyklær - etablering og drift1,9 millioner krBegge byer

 

Tabellen viser prosjekter gjennomført med belønningsmidler i 2019. Tabellen er ikke fullstendig.

HvaHvor myeHvor
Driftstilskudd til buss + holdeplasser langs rv. 2218,5 millioner Begge byer
Driftstilskudd til fergene + investering ferge/fergeleie6,8 millionerFredrikstad
Testferge Ålekilen1,8 millionerFredrikstad
Sykkeltiltak i Sarpsborg0,7 millionerSarpsborg
Sykkeltiltak i Fredrikstad0,2 millionerFredrikstad
Tilskudd til sykkelesenter - Inspiria1 millionBegge Byer
Oppgradering sykkelveier i Sarpsborg3,1 millionSarpsborg
Oppgradering sykkelveier i Fredrikstad0,7 millionerFredrikstad
Oppgradering sykkelveier i Fredrikstad0,7 millionerFredrikstad
Snarveier til bussholdeplasser0,5 millionerSarpsborg
HjemJobbHjem - mobilitetstiltak1,4 millionerBegge byer
Innfartsparkering ved knutepunkt6,7 millionerFredrikstad
Innfartsparkering ved knutepunkt6,7 millionerFredrikstad
Langtidsparkering i Torsbekkdalen, Østre bydel, boligsoneparkering og utredning av p-hus i sentrum0,5 millionerSarpsborg

For tidligere års gjennomførte prosjekter med belønningsmidler, se årsrapporter. 

Prosjekter gjennomført i fase 1 av Bypakke Nedre Glomma

StatusProsjektFinansieringKommune
GjennomførtEksempel: Rv.110 Undergang ved Rakkestadsvingen46,3Fredrikstad
GjennomførtFv. 130 GS-vei Begbyveien - Borge skole33,7Fredrikstad
GjennomførtFv. 1116 Buskogen - Alshus31,3Fredrikstad
GjennomførtFv. 1106 Møklegård - Øyenkilen38,9Fredrikstad
PågåendeRv. 22 Kollektivfelt Årum bru104,0Fredrikstad
GjennomførtRv. 22 Ensidig kollektivfelt Vardeveien - Sundløkka9,4Fredrikstad
GjennomførtRv. 110 Ørebekk - Simo817,1Fredrikstad
GjennomførtFv. 118 Sandbakken - Skjeberg73,0Sarpsborg
PågåendeE6 Utvidet Park & Ride Lekevollkrysset11,6Sarpsborg