Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Avtaler

De to viktigste avtalene som er inngått av Bypakke Nedre Glomma er styrende for mye av det arbeidet vi gjør. Vi har avtaler som regulerer samarbeidet mellom partene i Bypakka, samt avtale med Samferdselsdepartementet om belønningmidler.

Samarbeidsavtale

Hensikten med samarbeidsavtalen er å forplikte partene til å løse felles areal- og transportfordringer i Nedre Glomma-regionen. Avtalen er inngått mellom Viken fylkeskommune, Fredrikstad og Sarpsborg kommune, samt Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Samarbeidet jobber for felles mål for areal- og transportutvikling. Samarbeidet skal også bidra til tilgang på midler fra statlige belønnings- og tilskuddordninger.

Avtale om belønningsmidler

Bypakke Nedre Glomma har inngått en avtale om belønningsmidler med staten. Avtalen har som overordnet mål at veksten i persontransporten med bil, ikke skal øke. Belønningsmidlene fra staten brukes i Nedre Glomma til å redusere prisene på buss, bistå med gratis ferger i Fredrikstad, mobilitetsordningen HjemJobbHjem, bysyklær mm.

Tiltakene som er gjennomført med belønningsmidler har gitt gode resultater for byene våre og bidradd til en positiv utvikling i hvordan vi reiser. Resultatene er oppnådd ved å legge til rette for gange, sykkel og kollektiv.