Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Registrering av reisende med ferger

Tall for antall reisende med fergene i Fredrikstad får vi fra Fredrikstad kommune som er operatør.
Ny løsning for fergetall kommer på plass i høst. Foreløpig kan du kun se de eldre tallene under.

Her er en fremstilling av antallet passasjerer per måned i Fredrikstad fordelt på strekning.