Registrering av reisende med ferger

Tall for antall reisende med fergene i Fredrikstad får vi fra Fredrikstad kommune som er operatør.

Her er en fremstilling av antallet passasjerer per måned i Fredrikstad fordelt på strekning.