Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Personbiltrafikk og nullvekstmål

Tall for utviklingen av personbiltrafikken i Nedre Glomma hentes fra Statens vegvesen sine registreringspunkter, som er plassert i veinettet i regionen. Antall tellepunkter skal økes, for å bedre statistikkgrunnlaget.
Under kan du klikke på lenken og utforske trafikktellingen i regionen vår, og i hele Norge.

Trafikkdata og telling

Trykk her for å se trafikktelling på den enkelte målestasjon i regionen. Øverst i skjermbildet du får opp, kan du kan velge utvalg etter type vei, geografi og bil/sykkel, i tillegg til at kartet kan zoomes inn og ut. Data fra tellingene kan også eksporteres.

Når du klikker på det enkelte tellepunkt i kartet og videre på «utforsk data», kan du velge kjøretøylengde, tidsangivelser og sammenligne telledata. Les også mer her om trafikkutvikling hos Statens vegvesen.

Nullvekstmålet

Nullvekstmålet er sentralt for samarbeidet i Bypakke Nedre Glomma. Målet er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange. Referanseåret er foreløpig 2016, og utviklingen måles kontinuerlig.