Registrering av reisende med buss

Tall for antall reisende med bussene i Nedre Glomma får vi fra Østfold kollektivtrafikk som henter inn dette fra operatøren. Tallene gjelder for betalende passasjerer, da skoleskyss er holdt utenfor i vår oversikt.

Her er en fremstilling av antallet passasjerer per måned fordelt på linje. Vi har delt oversikten inn i tre, hovedbusslinjer, lokalbusslinjer i Fredrikstad, og lokalbusslinjer i Sarpsborg.

Tilleggsopplysning: I tiden med korona er det en usikkerhet knyttet til tallene for antallet reisende. Til vanlig er det sjåførene som registrerer antallet reisende ved påstigning, men med lukkede fremdører er denne oppgaven blitt vanskeligere.

Hovedbusslinjer

Lokalbusslinjer i Fredrikstad:

Lokalbusslinjer i Sarpsborg: