Alt om bomåpningen 2024

Registrering av reisende med buss

I løpet av høsten komme her en ny løsning med tall for antall reisende med bussene i Nedre Glomma. Tallene får vi fra Østfold kollektivtrafikk som igjen henter inn dette fra bussoperatøren. I mellomtiden vil vi publisere aktuelt-saker med nyheter og statistikker rundt utviklingen i passasjertallene.

Se foreløpig under menyvalget «Aktuelt», hvor du kan søke i nyhetssaker om busstrafikk.