Alt om bomåpningen 2024

Flere tar bussen

De ulike tiltakene for å få flere til å ta bussen ser ut til å gi resultater. I mai var det 447.546 bussreiser i Nedre Glomma-regionen.

Hittil i 2023 har Sarpsborg og Fredrikstad hatt totalt 2.374.293 busspassasjerer. Dette er en økning på nesten 7 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Økningen er også snaut 7 prosent sammenlignet med januar-mai 2019. Hadde vi sammenlignet med 2020 og 2021, ville veksten virket enda høyere. Men denne sammenligningen blir ikke relevant, fordi disse årene var preget av pandemien.

-Det er godt å se at stadig flere tar bussen, og at vi har gode tall så langt i år. Det at flere velger bussen fremfor bilen, skaper litt bedre plass på veiene for de som virkelig behøver å kjøre bil, sier daglig leder Jostein Haug i Bypakke Nedre Glomma

Nytt busselskap i sommer

Østfold Kollektivtrafikk (eiet av Viken fylkeskommune) styrer busstrafikken i Østfold. Til sommeren går anbudet med Vy ut, og Nobina tar over busstransporten etter å ha vunnet den nye kontrakten for busstransport. I juli vil dette bli synlig gjennom mange splitter nye busser på veiene i regionen. Mange av dem er elektrisk drevet. Kompetansen og de mange dyktige bussjåførene, som kjenner distriktet godt, blir med over som følge av virksomhetsoverdragelse. Det er med andre ord ikke en mengde nye sjåfører som tar over transporten i det daglige.

HjemJobbHjem øker

HjemJobbHjem er en grønn mobilitetsordning for bedrifter i Nedre Glomma-regionen. Målet er å få flere ansatte til å gå, sykle eller reise kollektivt til og fra jobb. Dette er et prosjekt i regi av Bypakke Nedre Glomma, drivtet av Inspiria. Bedriftene som er med på ordningen, og deres ansatte, kan kjøre billigere buss og har ulike andre fordeler av å være med på programmet.

Hele 145.876 av bussreisene hittil i åer er foretatt av passasjerer som er med i HjemJobbHjem. I tilsvarende periode i 2022 var det kun 20.237 passasjerer. Økningen i antall busspassasjerer kan med andre ord tilskrives suksessen HjemJobbHjem. 892 passasjerer sto for de 145.876 reisene.

HjemJobbHjem-ordningen når ikke bare ut til noen få entusiaster, men er satt sammen for å inkludere alle. Folk har ulik terskel for å prøve noe nytt, og for å endre vanene sine.