Tommel opp for sykkelvaskemaskin på Værste

Med tilskudd fra HjemJobbHjem, kan eiendomsutvikler Værste AS realisere planene for det de kaller «prikken over i-en» i deres nye, grønne kontorbygg Dokka 6. Værste AS har fått innvilget støtte på hele 100.000 kroner gjennom den mobilitetsordningen HjemJobbHjem Nedre Glomma. Pengene skal brukes på noe som vil vi gi kontorbyggets leietakere en...

Har du testet bysyklær ennå?

De nye, grønne bysyklene finner du i både Fredrikstad og Sarpsborg - og de er gratis å låne i inntil ti timer. Fra mars av har bysyklene igjen vært tilgjengelig for utlån i sentrum, syklene er stasjonert rundt i byene våre på 16 ulike lokasjoner. Hvordan funker det? For å leie sykkel må...

Fase 2 får gode skussmål av Samferdselsdepartementet

Departementet sender positive signaler til Nedre Glomma: Nytt forslag til prosjektportefølje for fase 2 blir tatt godt imot og departementet åpner for å godkjenne en bypakke med lavere egenandel, på enkelte premisser. – Vi er svært positive til det gode arbeidet som er gjort. Dere har jobbet godt for å komme frem...

NTP: Regjeringen setter av 10 milliarder til byvekstavtaler

Fredag la Samferdselsdepartementet frem ny Nasjonal Transportplan for den kommende 12-års perioden. Planen viser at regjeringen nå forplikter seg til å satse langsiktig på byvekstavtaler for de mellomstore byområdene. I planen ligger det inne en bevilgning til byvekstavtaler på totalt kr. 10 milliarder. – Dette viser en satsning på byvekstavtaler fra...

BussOgPolitihus

Østfold kollektivtrafikk øker prisene fra 22. mars

For å bidra til at flere velger bussen i Nedre Glomma, introduserer Bypakke Nedre Glomma og Østfold kollektivtrafikk nye billettyper fra og med 22. mars. De nye billettene omfatter en fritidsbillett for barn og honnør og flere tidsperioder for Nedre Glomma-kortet. – Vi håper den nye fritidsbilletten vil bidra til at ungdom...

Vårsjekk av sykkelen

Gjør sykkelen klar for våren!

Visste du at det beste trikset for å gi sykkelen din et langt liv er å vaske den jevnlig? - Uansett om du er vintersyklist eller ikke, sykkelen trenger en real vask. Og det er noe av det rimeligste du kan gjøre for å holde sykkelen i god form. Det forteller Lasse...

Anleggsarbeidet ved Årum bru har startet

Statens vegvesen skal bygge ny parallell bru på riksvei 22 i Fredrikstad. Nå bygges ny gang- og sykkelvei og midlertidig rundkjøring på Årum.  Ny gang- og sykkelvei fra Kilevoldveien til Vardeveien – På vestsiden av brua er vi allerede i gang med å legge ny overvannsgrøft med kummer og rør langs riksvei...

Videreføring av Bypakke Nedre Glomma

Jobber videre med forslag til neste fase av Bypakke Nedre Glomma

Prosjektgruppen for videreføring av Bypakke Nedre Glomma møttes 12. februar for å drøfte sentrale punkter for ny innretningen av fase 2. Gruppen har tidligere bestemt at det er prosjektene som allerede ligger i den vedtatte porteføljen fra 2018 som skal danne grunnlaget for en nedskalert pakke. Slik ser forslaget til ny prosjektportefølje...

2020: Færre reiste med buss, men langt flere sykla

Samtidig som færre kjøre bil og reiste kollektivt, økte sykkelandelen kraftig i Nedre Glomma i annerledesåret 2020. Reduksjon i biltrafikken Tallene fra 2020 for Nedre Glomma viser at det har vært en kraftig reduksjon i personbiltrafikken i 2020 sammenlignet med tidligere år. Reduksjonen skyldes i stor grad de effektene koronarestriksjonene har hatt...

Økende interesse for vintersykling i Nedre Glomma

Det er ingen grunn til å parkere sykkelen i garasjen selv om det er kulde og snø utenfor døren. I samarbeid med lokale sykkelforhandlere har Bypakke Nedre Glomma de siste årene arrangert Piggdekkdag en lørdag i Sarpsborg og i Fredrikstad.  –  I år satte korona en stopper for å arrangere Piggdekkdagen slik vi har gjennomført det tidligere. Vi måtte tenke nytt og i samarbeid med...