Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Kampanjen med billig buss forlenges

Vi forlenger kampanjen med billige bussbilletter frem til 14. april.

10 kroner for enkeltbillett i Nedre Glomma-regionen, eller 100 kroner for en periodebillett som gjelder i 30 dager. Dette er svært billig, og en kampanje for å få flere til å forsøke å velge bussen frem for bilen. Det er i forbindelse med oppstarten av bompengeinnkreving i regionen, at bypakka ønsker å by på billigere bussbilletter. Bypakke Nedre Glomma bruker statlige bevilgninger til forlengelsen av priskampanjen. Målet er å la reisende kunne ta bussen til reduserte priser i perioden rundt bomåpningen.

Foto: Thomas Andersen
Til 14. april

Redusert busstilbud har utsatt bomåpningen som skulle blitt iverksatt 24. januar. Nå har Østfold fylkeskommune/Østfold kollektivtrafikk og Bypakke Nedre Glomma sikret finansiering for en vesentlig forlengelse av kampanjen, som skulle avsluttes 21. februar. Fra kommende uke (uke 11) kjøres bussene nesten som normalt. Østfold kollektivtrafikk og Nobina har nå et busstilbud som er tilstrekkelig nok til at styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma besluttet bomåpning.

På møte fredag 8. mars ble det avgjort at oppstart av bompengeinnkreving settes til onsdag 20. mars klokken 12.00. Kampanjen med billig buss vil løpe til og med 14. april.

Billettprisene

Enkeltbillett i Nedre Glomma koster i kampanjeperioden 10 kroner. 30-dagers periodebillett koster 100 kroner. De som virkelig vil utnytte det gode pristilbudet, må passe på å kjøpe seg en periodebillett de siste dagene før kampanjen stanser. Periodebilletten gjelder 30 dager fra kjøpstidspunktet. Les mer om priser og bussruter her.

Det var dagen før opprinnelig planlagt bomåpning 24. januar at en omfattende brann sørget for å sette deler av busstilbudet delvis ut av spill.