Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Utsetter bomåpningen

Gårsdagens dramatiske bussbrann påvirker samferdselstilbudet og kollektivtrafikken i regionen. Bomåpningen utsettes til kollektivtilbudet er på plass igjen.

Styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma har hatt ekstraordinært møte. Det ble fattet vedtak om utsettelse, og følgende er sendt til Vegfinans:

Det vises til følgende vedtak i ekstraordinært møte i Styringsgruppe Bypakke Nedre Glomma 23. januar 2024:

  1. Brann i flere busser har ført til at Østfold fylkeskommune midlertidig har innstilt de fleste bussavganger i Nedre Glomma. Varigheten er foreløpig uavklart. Busstilbudet skal være et godt alternativ til bruk av bil. Bypakke Nedre Glomma anmoder derfor Vegfinans AS om å utsette den planlagte bomåpningen 24. januar til et senere tidspunkt.
  2. Styringsgruppen Bypakke Nedre Glomma anbefaler nytt tidspunkt for bomåpning. Anbefalingen oversendes Vegfinans AS. Styringsgruppen holdes løpende orientert om fremdriften.
  3. Sekretariatet bes om å tilpasse den planlagte busskampanjen til ny dato for bomåpning.
    På bakgrunn av vedtakets pkt. 1, bes Vegfinans AS om å utsette bomåpningen 24. januar 2024. Bypakke Nedre Glomma vil komme tilbake med anmodning om ny dato for bomåpning.

Det betyr at dato for bomåpning ikke er avklart, og at datoen fastsettes av styringsgruppen når situasjonen tilsier det.

Gassbusser: Ti busser ble skadd i en kraftig brann ved bussanlegget til Nobina i Navestadveien. (Foto: Tobias Nordli)

Les mer om bussbrannen, som var foranledningen, her i Sarpsborg Arbeiderblad.

Foranledningen

Her er hva Østfold kollektivtrafikk skriver på sin nettside om situasjonen rundt busstilbudet i dag og fremover:

Alle ordinære rutebusser i Nedre Glomma innstilles tirsdag 23. januar

Som følge av en større brann i flere gassbusser ved vårt bussanlegg i Sarpsborg i dag, har vi valgt å parkere alle busser av samme type i Nedre Glomma fram til årsaken er klarlagt, sier markedsdirektør Karine Nordseth i Nobina.

En granskning er nå påbegynt sammen med gassleverandøren og bussprodusenten og vi samarbeider også med politi og brannvesen for å avdekke årsaken til brannen. Vi ønsker å komme i gang med å kjøre buss så snart som mulig og jobber med tilgjengelighet på annet materiell, men det er for tidlig å si noe konkret på nåværende tidspunkt, sier Nordseth.

Dette medfører at alle ordinære busslinjer i kommunene Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler og Råde som betjenes av Nobina, må innstilles. Bestillingstilbudet Flex, ekspressbusser og regionale tilbud med andre selskaper kjøres som normalt. Alle skolebussene, dvs. busser med linjenummer 150–199 vil kjøres som planlagt. 

Reisegaranti

I følge direktør Børre Johnsen i Østfold kollektivtrafikk, vil reisegarantien gjelde. 

– Reisende kan benytte taxi eller egentransport og få utgiften refundert med inntil kr 550. Siden det kan være lang ventetid på bestilling av taxi gjennom kundesenteret til ØKT, anbefaler vi bruk av egen bil så langt som mulig, eller å bestille og betale taxi selv og få dette refundert av ØKT i etterkant, sier Johnsen.