Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Nå betaler vi bompenger

Klokken 12.00 i dag gikk startskuddet for bompengeinnkrevingen i Bypakke Nedre Glomma.

– Dette er starten på utviklingen av store veiprosjekter som skal styrke regionen de neste årene. I tillegg jobber vi for å stanse veksten i biltrafikken, ved å tilrettelegge for at flere velger kollektivtrafikken, går eller sykler litt oftere, sier daglig leder Jostein Haug i Bypakke Nedre Glomma.

Daglig leder Jostein Haug i Bypakke Nedre Glomma intervjues av Fredriksstad Blad og NRK ved bomåpningen. Her ved bomstasjonen i Skjærviken klokken 12 den 20. mars.

Partene i Bypakke Nedre Glomma samarbeider om å utvikle transportsystemet i regionen. Det er nødvendig med oppgraderinger og nyinvesteringer. Arbeidet med transportsystemet er både omfattende og kostbart, derfor er det bestemt både lokalpolitisk og i Stortinget at finansieringen skal være et spleiselag. Personbiler og næringstransport bidrar ved å betale bompenger når de passerer en bom.

Priser og satser

23 bomstasjoner i Sarpsborg og Fredrikstad er nå satt i drift og innkrevingen er aktivert. Tar vi med de to Kråkerøybommene som allerede var i drift, er altså 25 bomstasjoner i gang med å fotografere alle biler som passerer. Med brikke i frontruta og gyldig Autopass-avtale er prisen for passering 12,80 kroner for nullutslippskjøretøy i takstgruppe1 (personbil drevet på el.). Er personbilen din drevet av bensin, diesel eller hybrid, er prisen 25,60 kroner med brikkerabatt.

Opprinnelig var det planlagt åpning av bomringen den 24 januar, men utfordringer innen kollektivtrafikken bidro til utsettelse frem til i dag.  Et hovedmål for Bypakke Nedre Glomma er nullvekst i biltrafikken, og da må gode alternativer være tilgjengelig, ikke minst fungerende busstransport.

Les mer her på nettsiden om bompenger, og en samling med spørsmål og svar her.

Animasjonsfilmen under forteller deg kjapt og enkelt hva Bypakke Nedre Glomma er, hva vi jobber med og hvorfor.