Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Hærverk i to bomstasjoner

Allerede første natt etter bomåpning er det på nytt gjort hærverk i to bomstasjoner.

Før oppstart av bompengeinnkrevingen i Nedre Glomma-regionen, var det hærverk på bomstasjonen ved Sarpsfossen og Kalnesbrekka. Kabelkutting på førstnevnte og beskytning av utstyret i Kalnesbrekka. Nå har noen igjen kappet alle kablene til utstyret i begge disse bomstasjonene.

Kuttet kabler: Denne bomstasjonen ved Sarpsfossen er igjen utsatt for hærverk, ved at noen har kuttet alle kablene til utstyret.

Vegfinans, som eier og drifter utstyret og er ansvarlig for innkrevingen, har politianmeldt forholdet. De ser alvorlig på hendelsene i Sarpsborg, og vil vurdere ulike tiltak.

Bypakke Nedre Glomma har fått beskjed av Vegfinans at reparasjoner skal være ferdig utført i løpet av dagen, eller senest i morgen. Batterier trer inn ved strømbrudd og tiden bilistene ikke blir belastet gjennom disse to bomstasjonene blir veldig kort. Det vil påløpe noe kostnader for reparasjonsarbeidet. Hendelsene vil ikke påvirke bompengeinnkrevingen eller prosjektene totalt sett.

– Vegfinans ser på sikringen av de mest utsatte bomstasjonene, og vurderer ulike tiltak for å bedre beskyttelse mot hærverk, sier daglig leder Jostein Haug i Bypakke Nedre Glomma.

Kalnesbrekka: Denne bomstasjonen ved Kalnesbrekka har også fått kablene kappet nå. Reparasjonen er trolig ferdig i løpet av dagen.