Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Enighet om forslag til byvekstavtale

I dag signerte staten, Østfold fylkeskommune, Sarpsborg og Fredrikstad kommune en foreløpig byvekstavtale. Avtalens økonomiske ramme er på totalt 1,74 milliarder kroner over ti år.

– Vi har kommet til en god avtale for Nedre Glomma, og jeg vil takke for et godt forhandlingsklima, sier statens forhandlingsleder Jan Fredrik Lund i Statens vegvesen.

Lokale parter og staten ble fredag 21. juni enige om et forslag til byvekstavtale for regionen i perioden 2024-2033. Forslaget skal videre til politisk behandling lokalt og deretter behandles av regjeringen før avtalen inngås.

– En byvekstavtale legger til rette for god fremkommelighet, effektiv arealutnyttelse og løsninger for at flere skal velge gange, sykkel og kollektivtransport.  Det gir grønnere og mer attraktive byer å bo i. Dette er en utvikling vi ønsker for Nedre Glomma, sier Sindre Martinsen-Evje, leder av styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma.

Byvekstavtaler har nullvekst for persontransport med bil som overordnet mål. For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økte utslipp, støy og dårligere framkommelighet, skal ordningen fremme gange, sykling og bruk av kollektivtransport. Bedre samordning mellom staten, fylkeskommunen og kommunene er et viktig formål med byvekstavtalen.

Det er i dag fem områder med byvekstavtaler. Nedre Glomma sammen med Kristiansand ligger an til å bli de neste byområdene med en byvekstavtale. Den videre fremdriften for byvekstavtale i Nedre Glomma er nå lokalpolitisk behandling i fylkestinget og bystyrene i begge byer. Etter den lokalpolitiske behandlingen skal avtalen til regjeringen for endelig godkjenning. Endelig avtale vil foreligge høsten 2024.