Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Nye og bedre skilt langs Glommastien

Nå blir det enklere å finne veien langs Glommastien. Helt nye skilt langs traseen er nå ferdig både i Fredrikstad og Sarpsborg.

Nå er det montert ferdig nye skilt langs hele Glommastien. Det blir enklere å finne frem, og tydeligere skilt langs perlen av en sykkeltur i Nedre Glomma-regionen.

Sykler: Ingeniør Kari Lindqvist (t.h.) i Sarpsborg kommune og naturforvalter Silje Helen Hansen i Fredrikstad kommune var med på arbeidet med å sikre nye og bedre skilt til Glommastien.

Skal du oppdage regionen, får du god rekkevidde og fleksibilitet om du setter deg på sykkelsetet. Glommastien byr på smaken av Fredrikstad og Sarpsborg i vakkert landskap langs Norges lengste elv. Nå har kommunene laget et nytt felles skiltsystem langs Glommastien. Skiltene og arbeidet er finansiert av Bypakke Nedre Glomma, med statlige belønningsmidler til denne typen tiltak. Nye skilt er viktig for å synliggjøre at man følger en sykkelrute, og gjøre det lettere å finne frem. Skiltingen bidrar til at mer sykling gjøres på traseene som er best tilrettelagt og tryggest å sykle på.
Dette gjøres i samarbeid med Sarpsborg og Fredrikstad kommune for å sikre helhetlig skilting på hele Glommastien. Hensynsfull bruk av stien, både av gående og syklende er et viktig utgangspunkt for bruken i dag og i fremtiden.

– Skiltprosjektet er en del av bypakka, selv om dette er en turvei. Den er godt brukt av syklister, særlig på enkelte strekninger. Det er en flott, grønn rute som gir andre kvaliteter enn når man sykler langs en bilvei, sier naturforvalter Silje Hansen i Fredrikstad kommune.

Visit Fredrikstad & Hvaler har gode beskrivelser om Glommastien på sine nettsider.