Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Arkeologene fant ikke noe nytt

Ny arkeologisk undersøkelse har ikke avdekket noen nye hindre for utbyggingen av Hafslund – Dondern.

Statens vegvesen jobber nå med mange forberedende tiltak til prosjektet Hafslund – Dondern, som har byggestart i 2025. Entreprenørjakten er også i gang. Her kan du lese mer om prosjektet på Rv. 22 på en oversiktsside hos Statens vegvesen. Dette er ett av de fire store prosjektene i Bypakke Nedre Glomma fase 2, med en prislapp på 795 millioner 2023-kroner.

Les saken hos Statens vegvesen. Vi har sakset teksten:

Nå er det gjennomført arkeologisk utgraving i planområdet for prosjektet Rv. 22 Hafslund – Dondern. Arbeidene startet 29. april i år og ble avsluttet 7 juni. Det er ikke funnet noe mer enn det som ble registrert i 2018, da det ble gjort en registrering for reguleringsplanen.

Funnene som ble gjort den gangen er kokegroper, stolpehull, kulturlag, keramikk og flint fra både bronse- og jernalder. Du kan lese mye mer om dette arbeidet i vedlagte rapport.