Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Bompenger fra onsdag – husk dette:

Klokken 12.00 onsdag 20. mars er bompengeinnkrevingen i gang i Nedre Glomma-regionen.

23 bomstasjoner i Sarpsborg og Fredrikstad settes i drift, i tillegg til de to som allerede krever inn bompenger ved de to Kråkerøybruene. Du finner mye informasjon om dette på den røde menyen øverst på skjermen «Alt om bompenger 2024«. Her er noen viktige ting det er verdt å vite, i kortform:

20 prosent rabatt

De fleste har en bombrikke i bilen allerede. Denne sørger for at du får regning på bompasseringer fra brikkeutsteder, og at du får rabatt for passeringene du gjør. I Bypakke Nedre Glomma fase 2 gis det 20 prosent rabatt til deg som har godkjent brikke og avtale med brikkeleverandør. Vi vil anbefale alle som ikke allerede har brikke, om å skaffe seg dette snarest.

En AutoPASS-avtale er en avtale med et selskap som utsteder bombrikker. Avtalen gir deg rabatt i bomstasjonene. Her kan du lese mer om AutoPASS og bombrikke.

Priser og regler
Dette gjelder for betaling i bomringen:
 • Det er enveis innkreving – du betaler kun én vei når du passerer et bomsnitt.
 • Takstgruppe 1: Kjøretøy med maksimal totalvekt på 3500 kg, samt personbiler i kategori M1 med gyldig brikke og avtale. (maks 9 sitteplasser, f.eks. bobil)
 • Takstgruppe 2: Kjøretøy med totalvekt over 3500 kilo, med unntak av kategori M1 nevnt over.
 • Satsen i takstgruppe 1 er 32 kroner pr. passering. Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke får du 20 prosent rabatt, og betaler 25,60 kroner.
 • Nullutslippskjøretøy (bl.a. elbiler) passerer for halv pris, så lenge du har bomavtale og brikke. Altså 12,80 kroner per passering.
 • Satsen i takstgruppe 2 er 64 kroner pr. passering. Ingen brikkerabatt.
 • Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med bombrikke passerer gratis.
 • Det er timesregel i bomringen – du betaler kun for én passering i løpet av en klokketime, uavhengig av hvor mange bomsnitt du passerer.
 • Utvidet timesregel er en ordning som gjelder i tidsrommet fra klokken 17.30 til 20.30 på hverdager. Da betales det kun for én passering, men merk at utvidet timesregel forutsetter bomavtale og brikke.
 • Det er et øvre tak på 70 passeringer pr. bil hver måned, og utover dette belastes du ikke. Passeringstaket forutsetter bomavtale og brikke.
 • Alle kjøretøyer, norske og utenlandske med tillatt totalvekt over 3,5 tonn som er registrert på foretak, stat, fylkeskommune, kommune eller på annen måte brukes i næringsvirksomhet, må ha bombrikke for å kjøre på norske veier uansett.
Kart og hjelpemidler

Vi har laget en seksjon på nettsiden med mye stilte spørsmål og svar om bompenger. Vi anbefaler en liten titt på dette, så er det enklere å forstå de ulike reglene og prinsippene for bompengeinnkrevingen. Du finner også en del praktisk informasjon.

Vi kar laget noen kart, som kan gjøre det enklere å forstå hvor bommene er plassert. Prinsippene med innkrevingsretningen er også enklere å forstå på et kart. Et symbol med pil illustrerer innkrevingsretningen.

S1 og S2 markerer stengt vei.

Og her er bilde av en annen kartvariant, som er ment som papirkart:

Bomstasjoner
1. Rv. 110 – Seut
2. Rv. 110 – Fredrikstadbrua øst
3. Fv. 381 – Veumveien
4. Fv. 109 – Råbekken
5. Kv. – Dikeveien
6. Kv. – Evjebekken
7. Fv. 112 – Hauge bru
8. Fv. 109 – Rolvsøysund
9. Rv. 22 – Årum vest
10. Fv. 107 – Vardeveien
11. Fv. 130 – Skjærviken
12. Rv. 22 – Hafslund syd
13. Kv. Navestadveien
14. Fv. 118 – Sarpsbru
15. Fv. 114 – Grålum
16. E6 – Rampe avkjøring Lekevoll fra sør
17. E6 – Rampe avkjøring Lekevoll fra nord
18. Fv. 118 – Kalnes
19. Fv. 109 – Alvim vest
20. Fv. 1168 – Alvimveien
21. E6 – Rampe avkjøring Alvim fra nord
22. E6 – Rampe avkjøring Alvim fra sør
23. Kv. Tuneveien
24. Fv. – Ny bru i Fredrikstad

Bompengekalkulator

Norges største AutoPASS-utsteder, Fremtind Service, har plottet inn både bomsatser og bomstasjoner i sitt kart med bompengekalkulator. Nå kan du enkelt finne ut hvor mye «din biltur» vil koste i bompenger. Fremtind Service har laget en lettfattelig og god løsning basert på Google Maps. Du taster inn adressene for bilturen din, hva slags biltype og motor, i tillegg til dato og klokkeslett. Så får du vite hvor mye du skal betale i bompenger.

Eksempel på reiserute tastet inn i bompengekalkulkatoren.

Ulike leverandører av reiseregningssystemer har også lagt inn bompengeordningen i Nedre Glomma i sitt system, slik at man får beregnet bompengene inn i reiseregningen man leverer til arbeidsgiver.

Det finnes også andre alternativer på markedet, blant annet bompengekalkulator.no. Husk at ikke alle disse verktøyene er oppdatert med riktig tidspunkt. Det kan vises feil resultat ved bruk før selve bomåpningen 20. mars 2024 klokken 12.00.

Knallbillig buss

Busskampanjen fortsetter frem til 14. april. Du kan ta bussen til spesielt lave priser i regionen, i forbindelse med bomåpningen. 10 kroner for enkeltbillett i Nedre Glomma-regionen, eller 100 kroner for en periodebillett som gjelder i 30 dager. Dette er svært billig, og en kampanje for å få flere til å forsøke å velge bussen frem for bilen.

Noen vil kalle dette latterlig lave priser, og det er definitivt en grunn til å å prøve bussen – for de som ikke har testet ut busstilbudet. Den store bussbrannen i januar har rett nok skapt trøbbel for busspassasjerer, Nobina og Østfold kollektivtrafikk. Men nå går alle linjer, med både drift og regularitet på et normalt nivå.

Brosjyre

Vi har laget en brosjyre i forbindelse med bomåpningen. Den ble sendt ut u januar til alle husstander i Fredrikstad, på Hvaler og i Sarpsborg. Merk at bomåpningsdatoen er feil i brosjyren, i og med at åpningen ble flyttet fra 24. januar til 20. mars. Les den digitalt ved å klikke her, eller på tegningen under.