Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Bompenger fra 24. januar

De 23 bomstasjonene i Sarpsborg og Fredrikstad vil settes i drift fra onsdag 24. januar klokken 12.00. Det blir inntil 15 år med bompenger i regionen.

Bypakke Nedre Glomma jobber for å skape bedre bymiljøer og et mer miljøvennlig transportsystem i Nedre Glomma. Gjennom å satse på kollektivtransport, sykkel og gange, skal vi sørge for at Sarpsborg og Fredrikstad blir byer der vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

Kjekt å vite:
– Reduserte priser på bussbilletter fra 17. januar til 21. februar
– Elbil med bombrikke betaler 12,80 kroner per passering.
– Pris for andre personbiler med brikke er 25,60 kroner (32 kroner om du ikke har bombrikke)
– Du betaler kun for en passering om du kjører igjennom flere bommer i løpet av en time
– Fra kl. 17.30-20.30 på hverdager, betaler du bare for én passering om du har bombrikke
– Du betaler for maksimalt 70 passeringer per måned for ett kjøretøy 

Fakta om Bypakke Nedre Glomma fase 2:

  • Vedtatt i Stortinget våren 2023
  • Kostnader til prosjektene – 10,8 milliarder kroner
  • Bompengeperiode: 15 år

Kommunene Sarpsborg og Fredrikstad, fylkeskommunen, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet er parter i Bypakke Nedre Glomma, hvor bompengene er en del av finansieringen. Brukerbetaling på veiene, betyr at personbiler og næringstransport betaler bompenger når de bruker veiene i regionen.

Kråkerøyforbindelsen inngår i takst og rabattsystemet i Bypakke Nedre Glomma inntil den er nedbetalt (K1 og K2). Les mer informasjon, se spesielt «Alt om bomåpningen 2024» og «Spørsmål og svar om bompenger».

– En bompengefinansiert bypakke fase 2 og muligheter for betydelige midler gjennom en byvekstavtale, bidrar til at vi kan få en lenge etterlengtet utvikling av transportsystemet i Nedre Glomma-regionen. Dette vil bety mye for byutvikling, næringsutvikling, klima og miljø. Vi skal bygge kollektivfelt, gang- og sykkelveier og skape bedre framkommelighet på veiene som næringslivet og de som må kjøre er helt avhengig av. Alle skal komme lettere fram i Sarpsborg, Fredrikstad og i områdene rundt byene og det skal bli tryggere for alle å bevege seg i trafikken.

Kunngjøringsannonse fra Vegfinans: