Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Bypakka søker daglig leder

Daglig leder for Bypakke Nedre Glomma skal bidra til god samhandling og et godt faglig grunnlag for prosesser og beslutninger både administrativt og politisk.

Beskrivelse av arbeidssted

I Bypakke Nedre Glomma samarbeider Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune,

Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen om framtidens transportsystem. Gjennom målrettet satsing på

kollektivtransport, sykkel og gange, skal vi sammen med befolkningen og næringslivet sørge for at Sarpsborg og

Fredrikstad blir en bærekraftig region hvor vi kan reise effektivt og miljøvennlig. Bypakke Nedre Glomma forbereder en bompengefinansiert utbygging av transportsystemet i regionen.

Stilling / Arbeidsoppgaver

Daglig leder for Bypakke Nedre Glomma skal bidra til god samhandling og et godt faglig grunnlag for prosesser og beslutninger både administrativt og politisk.

Daglig leder vil ha Sarpsborg kommune som arbeidsgiver, og kontorplass i Sarpsborg rådhus.

Daglig leder har ansvar for:

 • Å følge opp vedtak fattet i styringsgruppa (politisk styring) og i rådmannsutvalget (administrativ styring)
 • Å følge opp avtale om statlige belønningstilskudd for økt kollektivtransport og redusert bilbruk, samt tilsvarende forpliktende samarbeidsordninger med staten
 • Å forberede nye, forpliktende samarbeidsordninger med staten
 • Å forberede saker til behandling i styringsgruppa og rådmannsutvalget
 • Å rapportere til rådmannsutvalget
 • Informasjon og kommunikasjonsarbeid

I stillingen ligger også økonomiansvar for Bypakke Nedre Glomma samt faglig ansvar og personalansvar for øvrige medarbeidere i bypakke-administrasjonen. Bypakke-administrasjonen vil bestå av 4-5 årsverk inkludert daglig leder.

Kvalifikasjonskrav

Partene i Bypakke Nedre Glomma ønsker en daglig leder med:

 • Bred erfaring og god forståelse for arbeidet, og for samspillet mellom politikk og administrasjon
 • Erfaring som leder for større prosjekter
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til fagområdene
 • God kjennskap til regionen
 • Evne til helhetlig og strategisk tenkning

 

Krav til utdanning

Det søkes fortrinnsvis etter kandidater med relevant høyere utdanning, gjerne med tilleggsutdanning innen ledelse.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Tverrfaglig miljø og stort nettverk
 • Fleksibel arbeidstid
 • Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
 • Kontorlokaler sentralt plassert i Sarpsborg sentrum

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i Sarpsborg kommunes rekrutteringssystem, for mer informasjon se Sarpsborg kommunes nettsider.

Søknadsfrist    25.01.2019

Kontaktpersoner

Bente Meinert, leder for rådmannsutvalget Mobil: 911 45 282

Hans Sigmund Vister, kommunesjef samfunn i Sarpsborg kommune  Mobil: 995 46 461