Alt om bomåpningen 2024

Inspirert av Sarpsfossen

Med videografikk og lys, kunstnerisk inspirert av Glomma og Sarpsfossen, skal reisende fra Sarpsborg bussterminal ønskes lykke til på bussturen.

Det var noe av det kunstner Svein Pålsson hadde i tankene da han vant oppdraget med å utsmykke venterommet og sporområdet på bussterminalen i Sarpsborg. Fredag før jul var det kald reåpning av terminalområdet. Den kunstneriske utsmykningen har for øvrig høstet diplom i kampen om en sentral belysningspris.

I bevegelse

– Hovedinspirasjonen til lysanimasjonene er vann i bevegelse, som for eksempel en elv som renner, fosser og strømmer i vannets alle mulige og uvanlige variasjoner og formasjoner. Fargepaletten i lyskunsten gjenspeiler dette med i hovedsak bruk av skiftende blåtoner som hovedvekt, selv om det av og til brytes av andre fargespill for variasjon. Bussterminalen ligger i Sarpsborg, hvor man har Europas største foss, Sarpefossen. (577 kubikkmeter per sekund). Det er en fin inspirasjon og kobling som både er logisk og skaper en lokal forankring og identitet til bussterminalen, sier Pålsson.

Knutepunkt

I sin «re-åpningstale» sa leder av samferdselskomiteen – og medlem av styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma, Olav Moe – at han håpet endringene som er gjort ved bussterminalen skulle få flere til å gå, sykle eller reise kollektivt. Eller en kombinasjon av alle, som er et av målene for bypakka.

– Sarpsborg bussterminal er et nav for kollektivtrafikken i Østfold. Vi håper at arbeidene som er gjort ved terminalen i samarbeid mellom Bypakke Nedre Glomma og Østfold fylkeskommune vil bidra til at flere velger buss som alternativ til bil. Derfor har vi også etablert en sikker sykkelparkering, slik at man kan kombinere reisemåtene, sa Moe.