– Dette bidrar til å sikre videre fremdrift i byggeprosessen for riksvei 110 Ørebekk-Simo, sier prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen.

I en periode har deler av arbeidet her stanset opp, da entreprenøren ønsket garantier for økte kostnader knyttet til krevende arbeid med fundamentering av brua. Det er vanskelige grunnforhold i området, der man noen steder må ned på 70 meters dybde for å finne godt fjell.

– Den nye avtalen sikrer entreprenørens behov, og det foreligger allerede en plan for den praktiske gjennomføringen av arbeidet, basert på en ny teknisk løsning, sier Tore Veum.

Det vil imidlertid ta noe tid for entreprenøren å bestille nødvendig utstyr til den videre byggeprosessen, men partene regner med at arbeidet ved brua vil kunne startes opp i løpet av januar 2019.

– Vi ser frem til å kunne fullføre dette byggeprosjektet i samarbeid med Statens vegvesen, sier Jack Valleraune, daglig leder i Park og anlegg AS.

Statens vegvesens oppdaterte plan for trafikkpåsetting tilsier nå at veianlegget riksvei 110 Ørebekk-Simo kan åpnes høsten 2019, og samtidig vil da den nye bomringen i Fredrikstad kunne åpnes.

Foto: Fundamenteringen i Seutelva har bydd på byggetekniske utfordringer, og enkelte av disse betong-pælene må skiftes ut.

Tekst og foto: Statens vegvesen