Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Et fergeleie for fremtiden

Lisleby fergeleie er opprustet og oppgradert etter alle kunstens regler. Et bypakkeprosjekt for fremtiden og mobiliteten.

Fergesjef Runar Helgesen, Fredrikstad kommune, er stolt av det nye fergeleiet på Lisleby, og de gode lademulighetene for el-fergene.

Fergeleiet har nå blitt oppgradert med nytt servicebygg med to toaletter, sykkelparkering med tak og ikke minst kraftig lading for elferge. Fra torsdag 28. september vil dette anlegget bli hjemmehavn og tilholdssted for byfergene som krysser Glomma mellom Lisleby og Sellebakk. Prosjektet ble høytidelig åpnet av ordfører Siri Martinsen, som ikke kunne få fullrost det nye anlegget og satsingen på byferge i Fredrikstad.

Ti år, ti ferger

– I år har vi hatt ti år med gratis ferge. Denne oppgraderingen er viktig. Vi har nå tilrettelagt for lading av el-ferger, noe som er et viktig skritt mot en mer bærekraftig fremtid. Hele uteområdet rundt fergeleiet er oppgradert for økt komfort, sier Fredrikstads ordfører.

Ordfører Siri Martinsen og fergesjef Runar Helgesen.


Hun har også rollen som leder av styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma, og skryter også av midler fra bypakke som har bidratt til realiseringen av fergekaia. Dette prosjektet blir på en måte det første som er ferdig i fase 2 av bypakka.

Nytt servicebygg med toaletter.

De røde og hvite byfergene er ikoner i bybildet, og er Instagram-motiver på linje med Gamlebyen og Fredrikstadbrua. Fredrikstad har nå ti ferger totalt, der seks er i daglig drift. 

1,5 millioner passasjerer

Etter 66 år med synkende og vedvarende lave fergepassasjertall, snudde det i 2013 – altså for ti år siden, da Fredrikstad kommune besluttet å gjøre fergereisen gratis. Fra 375.000 passasjerer i 2012, fraktet fergene nesten 1,47 millioner mennesker i fjor, slik at «drømmegrensen» på 1,5 millioner er innen rekkevidde. Fergen mellom Lisleby og Sellebakk frakter rundt 170.000 passasjerer pr. år.  

Ny sykkelparkering med tak.

– Overgangen til en grønnere by er i full gang, med økt bruk av Glomma som ferdselsåre. Derfor er dette prosjektet viktig. Jeg ønsker å takke fergesjef Runar Helgesen og prosjektleder Ingrid Frodahl for innsatsen. Jeg vil også takke Multiconsult for deres bidrag i prosjekteringen og byggingen, samt Powertech og Mubin for deres viktige rolle i å levere SD-anlegg og automatikk til servicebygget. Til slutt en stor takk til Bypakke Nedre Glomma som bidrar med økonomisk støtte til oppgraderingen av Lisleby fergeleie og til andre deler av fergetilbudet, kollektivtrafikken og satsingen på syklister og myke trafikanter, avslutter Siri Martinsen.

En stolt ordfører, Siri Martinsen, skryter av alle bidragsytere.