Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Bomstasjoner monteres

Søndag kveld, 24. september starter arbeidet med å montere bomstasjoner i regionen. Entreprenøren vil også bruke nettene kommende uke til montering,

Selve bomåpningen skjer ikke før i januar, men monteringsarbeidet for de 23 passeringspunktene i Nedre-Glomma-regionen er godt i gang. Mange bomstasjoner i Fredrikstad står på plass etter fase 1 av bypakken – med bompengeinnkreving fra 2019 til mai 2023. Disse blir reaktivisert i januar, som en del av Bypakke Nedre Glomma fase 2.

Sarpsborg hadde ikke bompenger i fase 1, men starter bompengeinnkreving i løpet av januar 2024. I løpet av sommeren og høsten er det satt ned noen fundamenter ved de ulike passeringspunktene. Nå skal konstruksjonen hvor kameraene festes reises og monteres. Selve bomutstyret monteres senere.

Kontaktperson i Viken fylkeskommune, for spørsmål om bygging av bomstasjonene er byggeleder Gisle Ø. Andersen – telefonnummer 901 72 271.