Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Status Bypakke Nedre Glomma

Her er en liten oppdatering pr. 12.5.2023, fra oss som jobber i sekretariatet i Bypakke Nedre Glomma.

Etter stortingsvedtaket som ga grønt lys for fase 2 av Bypakke Nedre Glomma den 13. april, intensiveres jobben hos oss i sekretariatet på mange måter. Her kan du lese mer om sakens behandling i Stortinget, og innhold.

Partene i samarbeidet

Bakapparatet vårt er er involvert gjennom ulike prosjektgrupper i dette enorme prosjektet som heter Bypakke Nedre Glomma. Oppgaven alle offentlige involverte parter har er å gjennomføre det våre folkevalgte har bestemt, gjennom demokratiske prosesser. De fem partene er Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen, Viken Fylkeskommune, Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune. Les gjerne mer om de enkelte partenes tilnærming ved å klikke på lenkene over.
Vi (Jostein, Lars, Vigdis og Svein) har våre kontorer i rådhuset i Sarpsborg. Vi utgjør et godt lag med ulike kompetanser som til sammen dekker mange av de oppgavene og utfordringene som møter oss frem mot bomåpning i januar – og videre. Med vedtakene styringsgruppa har gjort, virker veien videre godt farbar.

Suksessen HjemJobbHjem

Delprosjektet HjemJobbHjem har den siste tiden gitt meget gode resultater. Stadig flere tar bussen og lar bilen stå. Tallene fra Østfold Kollektivtrafikk viser hele 16 prosent flere bussturer gjennom første kvartal. Da sammenligner vi med 2019, som er mest relevant etter de siste spesielle årene. Resultatene gjør spesielt godt for den holdningsskapende delen av jobben vår. Jo flere som sykler, går eller tar bussen, jo bedre plass blir det på veiene til de som virkelig behøver å kjøre bil. Les mer om HjemJobbHjem og hvordan du kan reise både bærekraftig og økonomisk til og fra jobben.

Telling og trafikkmåling

Byindeks gir oss viktige tall som beskriver trafikkmønster og mengde i regionen. De 13 tellepunktene utøkes snart til hele 32, hvorav to nye som ikke er etablert enda. Feltbruken i Fredrikstad blir også et viktig poeng å kommunisere sterkere fremover. Løsningen med tre felt på deler av Fylkesvei 109 har skapt reaksjoner fra næringslivet. Her må det poengteres at tungbil kan få prioritet dersom det er plass til mer enn kollektivtrafikken i feltet.

Bompause i Fredrikstad

Prosessen med pause i bompengeinnkrevingen i Fredrikstad, minus Kråkerøybommene, er i rute. Vegfinans har fastsatt tidspunktet til 31. mai klokken 12.00. Vi har informasjonskampanjer rundt dette gjennom store deler av mai måned. Fra i høst blir det full fart med detaljplanlegging av bomåpningen for hele regionen på nyåret. Nå er alle prosesser frem mot anbudsåpning januar 2024 i rute hos Viken, Vegfinans og øvrige.

Hafslund – Dondern

Planprosessen for de fire største prosjektene er omfattende saker. Finansieringen for gjennomføring av riksvei 22 Hafslund – Dondern er i boks, fastslo Statens Vegvesen på sin nettside 17. april. Anleggsstart anslås å bli i 2025. Først gjennomføres grunnerverv, kartlegging av arealer for gjennomføring og konkurransegrunnlaget. Deretter en prekvalifisering av tilbydere og forhandlinger.

109-veien

Fylkesvei 109 er selve pulsåren mellom byene Sarpsborg og Fredrikstad. Det er planlagt vedtak i bystyrene i Sarpsborg og Fredrikstad i juni. I år. Sarpsbrua er i videre prosess for valg av brualternativ for videre planlegging. Ny bru over Glomma i Fredrikstad har planstatus på kommunedelnivå.

Gående og syklende

Tiltak for gående og syklende står også sentralt i Bypakke Nedre Glomma. Det er viktig å komme i gang med mindre tiltak for kollektiv, gange og sykkel. Det er planlagt tiltak for 60 millioner kroner i 2024. Styringsgruppas leder, Siri Martinsen, har sendt brev til samferdselsministeren om byvekstavtaler. Arbeidet med å forberedelser til byvekstavtaler er satt i gang i sekretariatet.

Hilsen fra bypakkesekretariatet: Jostein, Vigdis, Lars og Svein