Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Et viktig stortingsvedtak for regionen

Vil du fordype deg i demokratiets behandling av Bypakke Nedre Glomma Fase 2, finner du video, tekst og masse informasjon her. Saken ble ferdig behandlet og vedtatt 13. april. Her er vedtaket i korthet:

Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om utbygging og finansiering av Bypakke Nedre Glomma fase 2 i Viken fylke. I tråd med forslaget fra regjeringen sluttet Stortinget seg til utbygging og delvis bompengefinansiering av Bypakke Nedre Glomma fase 2. Videre samtykket Stortinget til at bompengeselskapet Vegfinans AS får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av Bypakke Nedre Glomma fase 2. I tillegg sluttet Stortinget seg til at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet om delfinansiering av Bypakke Nedre Glomma fase 2.