Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Åpner kjørefelt for alle

Statens vegvesen åpner opp høyrefeltene for alle kjøretøy mellom Ørebekk og Simo. Dette skjer natt til fredag 18. august.

Fra fredag kan alle kjøretøy benytte høyre felt på hele strekningen mellom Ørebekk og Simo i Fredrikstad. Altså ikke bare buss, taxi, elbiler og fossilt drevne biler med minst én passasjer som tidligere.

Den nye løsningen vil redusere behovet for feltskifter betydelig. Det betyr at alle kjøretøy fra Gressvik, som skal til høyre i Simo-rundkjøringen, kan ligge til høyre på hele strekningen. Behovet for å skifte kjørefelt fjernes. Tilsvarende vil alle trafikanter fra Simo, som skal mot Gressvik, kunne legge seg direkte i høyre felt og slippe å skifte felt i forbindelse med avkjøringen til Gressvik.

Trafikantene vil oppleve at 2+ skiltene og symbolene i veibanen blir borte. I tillegg vil vi sette opp tydelig veivisningsskilt, slik at trafikantene kan plassere seg riktig før de kommer inn i rundkjøringen ved Simo og ved avkjøringen til Gressvik. Vi mener denne endringen vil gi bedre trafikkflyt på strekningen, sier Tor Eriksen, senioringeniør i Statens vegvesen.