Alt om bomåpningen 2024

Film: Råbekken – Alvim

Her kan du se en animasjonsfilm som viser planene for endringene på Fylkesvei 109, fra Råbekken via Greåker og til Alvim.

Del 1: Plan for fylkesvei 109 Råbekken – Rolvsøysund i Fredrikstad kommune
Del 2: Plan for fylkesvei 109 Rolvsøysund – Alvim i Sarpsborg kommune
På filmen ser vi illustrasjon av firefelts motorvei med underganger og gangbruer, og en hovedsykkelvei utformet som sykkelvei med fortau. Lang bilveien ligger oppgraderte holdeplasser.
Det er grønne rabatter mellom gang-/sykkelveier og bilvei.
Over elven ved Rolvsøysund er det illustrert en ny bru for biler, mens dagens veibru er for gang- og sykkelveisystemet.