Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Reduserte busspriser i sommer

30 prosent lavere busspriser i Nedre Glomma-regionen hele juli og august, forutsatt at billett kjøpes gjennom app.

Kjøper du bussbillett gjennom app, Østfoldbillett, Vy eller Entur i juli eller august, får du 30 prosent rabatt. Dette gjelder enkeltbillett for både barn, voksen og honnør, samt tilsvarende for 30-dagers periode billett. Utnytter du tilbudet maksimalt, kan du kjøpe ny periodebillett 31. august og dermed kjøre buss med 30 prosent rabatt hele september.

Bankterminalene forsvinner

I følge direktør Børre Johnsen i Østfold kollektivtrafikk er målet at enda flere kunder skal ta i bruk billettappen, nå når tilbudet om bankterminaler avvikles fra 1. juli.

-Det er viktig både for oss, sjåførene og passasjerene på bussen at enda flere bruker billettappen vår. Hvis du kjøper billett på forhånd, så reduseres reisetiden for alle passasjerene siden bussen bruker kortere tid på holdeplassen, sier Johnsen.

Tilbudet omfatter Nedre Glomma-kort for voksne og Østfold-kort for barn og honnør. Enkeltbilletter blir også billigere, men kun i Sarpsborg og Fredrikstad.  

Her er prisene som gjelder i juli og august:

Pris er et virkemiddel

Pristilbudet gjennomføres i samarbeid med Bypakke Nedre Glomma, og daglig leder Jostein Haug, er veldig positiv til tiltaket.

-Målet for Bypakke Nedre Glomma er å skape bedre bymiljø og et mer miljøvennlig transportsystem i regionen. Dette gjør vi gjennom å satse på kollektivtransport, sykkel og gange. Vi bidrar dermed til at Sarpsborg og Fredrikstad blir byer der vi kan reise effektivt og miljøvennlig. Pris er et viktig virkemiddel, og vi håper at flere velger å la bilen stå og heller bruke bussen i sommer når bussen blir enda billigere, sier Haug.