Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Nå er bomtakstene fastsatt

I løpet av januar settes bomringen rundt Sarpsborg og Fredrikstad i drift. Nå er bompengetakstene fastsatt og godkjent av Vegdirektoratet.

Hva brukes pengene til?

Bompengene skal finansiere prosjektene som inngår i fase 2 av Bypakke Nedre Glomma:

 • Riksvei 22: Hafslund – Dondern
 • Fylkesvei 109: Råbekken – Torsbekkdalen
 • Fylkesvei 118: Ny bru over Glomma i Sarpsborg
 • Ny bru over Glomma i Fredrikstad
 • Mindre tiltak på kommunal og fylkeskommunal vei
 • Mindre tiltak på riksvei

Bystyrene i Fredrikstad og Sarpsborg vedtok fase 2 i desember 2021, Viken fylkeskommune i februar 2022 og Stortinget i april 2023. Stortingsvedtaket bygger på den lokalpolitiske behandlingen i regionen. Innkrevingen er planlagt å gjelde i maksimalt 15 år.

Dette gjelder for betaling i bomringen:

 • Det er enveis innkreving – du betaler kun én vei når du passerer et bomsnitt.
 • Takstgruppe 1: Kjøretøy med maksimal totalvekt på 3500 kg, samt biler i kategori M1 med gyldig brikke og avtale. (maks 9 sitteplasser, f.eks. bobil)
 • Takstgruppe 2: Kjøretøy med totalvekt over 3500 kilo, med unntak av kategori M1 nevnt over.
 • Taksten i takstgruppe 1 er 32 kroner pr. passering. Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke får du 20 prosent rabatt, og betaler 25,60 kroner.
 • Elbiler passerer for halv pris, så lenge du har bomavtale og brikke. Altså 12,80 kroner per passering, og 60 prosent rabatt fra grunntaksten på 32 kroner.
 • Taksten i takstgruppe 2 er 64 kroner pr. passering. Ingen brikkerabatt.
 • Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 passerer gratis.
 • Det er timesregel i bomringen – du betaler kun for én passering i løpet av en time, uavhengig av hvor mange bomsnitt du passerer. Ikke krav til avtale og brikke.
 • Utvidet timesregel er en ordning som gjelder i tidsrommet fra klokken 17.30 til 20.30 på hverdager. Da betales det kun for én passering, men merk at utvidet timesregel forutsetter bomavtale og brikke.
 • Det er et øvre tak på 70 passeringer pr. bil hver måned, og utover dette belastes du ikke. Passeringstaket forutsetter bomavtale og brikke.
 • Endelig dato for oppstart i januar kunngjøres senest i løpet av desember.

Her kan du se vanlige spørsmål og svar rundt bompengeordningen. I tillegg kan du lese om de ulike prosjektene i Bypakke Nedre Glomma fase 2, om byvekstavtale og statlige kroner, om mobilitet og nullvekstmålet i trafikken – for å nevne noe.

Drift og innkreving

I Nedre Glomma-regionen er det Vegfinans som drifter bomringen. Det finnes flere selskaper i Norge som utsteder AutoPASS-avtale. Her er en oversikt over de ulike godkjente utstederselskapene.

Vi anbefaler ikke hvilket brikkeselskap du velger, men det er fornuftig å undersøke litt rundt de ulike aktørene før du inngår avtale.

Her er bomstasjonene i Nedre Glomma-regionen plassert:

Bomstasjoner i Sarpsborg og Fredrikstad fra januar 2024.
Bomstasjonskart Bypakke Nedre Glomma fase 2 – oppstart januar 2024.
Pilene i kartet viser innkrevingsretningen.


1. Rv. 110 – Seut
2. Rv. 110 – Fredrikstadbrua øst
3. Fv. 381 – Veumveien
4. Fv. 109 – Råbekken
5. Kv. – Dikeveien
6. Kv. – Evjebekken
7. Fv. 112 – Hauge bru
8. Fv. 109 – Rolvsøysund
9. Rv. 22 – Årum vest
10. Fv. 107 – Vardeveien
11. Fv. 130 – Skjærviken
12. Rv. 22 – Hafslund syd
13. Kv. Navestadveien
14. Fv. 118 – Sarpsbru
15. Fv. 114 – Grålum
16. E6 – Rampe avkjøring Lekevoll fra sør
17. E6 – Rampe avkjøring Lekevoll fra nord
18. Fv. 118 – Kalnes
19. Fv. 109 – Alvim vest
20. Fv. 1168 – Alvimveien
21. E6 – Rampe avkjøring Alvim fra nord
22. E6 – Rampe avkjøring Alvim fra sør
23. Kv. Tuneveien
24. Fv. – Ny bru i Fredrikstad