Åpne møter om parkeringspolitikk

Tirsdag 8. og onsdag 9. november inviteres det til til åpne møter om arbeidet med utredningen om felles parkeringspolitikk for Nedre Glomma. Konsulenter fra Via Trafik presenterer forslag til tiltak i en felles parkeringspolitikk for Fredrikstad og Sarpsborg kommuner.   En felles parkeringspolitikk i Nedre Glomma skal bidra til målet om nullvekst...

Synlig syklist

På en litt grå og hustrig oktobermorgen fikk drøye 40 syklister en vennlig påminnelse om å huske å utstyre syklene sine med lykter. I de mørke morgentimene den 25. oktober var politiet nemlig godt synlige sammen med Bypakke Nedre Glomma og Syklistenes Landsforeningen i Borregaardsbakken i Sarpsborg.   - Vi ønsker å...

Europeisk mobilitetsuke. Hva skjer?

Fredrikstad og Sarpsborg kommuner markerer Europeisk mobilitetsuke for niende gang i 2016. Her er programmet! Hensikten er å rette søkleyset på miljøvennlig bytransport og god byutvikling.    Gjennom samarbeidet i Bypakka i Nedre Glomma gjennomføres både fysiske tiltak og en rekke holdningsskapende kampanjer gjennom året. Den årlige Mobilitetsuka er ledd i dette...

Direktebussen

Direktebuss mellom Sarpsborg og Fredrikstad

Fra mandag 15. august går det direktebuss mellom Sarpsborg og Fredrikstad i rushtiden. Se etter den oransje bussen!   –Vi gjennomfører et forsøk med direktebusser mellom Sarpsborg og Fredrikstad i perioden 15. august – 31. desember. Hensikten er å redusere reisetiden for kunder som reiser mellom sentrum i de to byene, og...

Dette er 1000 SYKLER

1000 SYKLER er et kultur- og miljøprosjekt i regi av Bypakke Nedre Glomma for å gi sykling – og sykkelen – et nytt og fargerikt liv i Østfold.   [caption id="attachment_1254" align="aligncenter" width="1024"] 1000 SYKLER har hentet inspirasjon fra Sykkelbygda Eresfjord. Foto: Sykkelbygda Eresfjord[/caption]     Inspirere til sykling Gjennom dette prosjektet ønsker vi å inspirere...

BYPAKKEKONFERANSEN 2016

    Velkommen til Bypakkekonferansen 27. april kl. 12.00-16.00   Bypakke Nedre Glomma ønsker velkommen til en konferanse der innholdet er rettet mot tema og mål for Bypakke Nedre Glomma. Vi ønsker særlig velkommen til partenes folkevalgte, men vil gjerne fange oppmerksomheten til representantene i rådmannsutvalg og andre involverte hos partene.   Konferansen holdes på Litteraturhuset...

Rørd buss på Sykehuses Østfold Kalnes.

Fortsatt mindre vekst i biltrafikken

Nå foreligger Årsapport for belønningsordningen i Nedre Glomma, og trafikkregistreringer i 2015 viser at veksten i trafikken i Nedre Glomma fortsetter å flate ut.   Med unntak av 2014 har veksten (målt i årsdøgntrafikk) ligget på mellom to og fire prosent de siste årene. I 2014 viste målingene en mer dempet vekst...