Gledelig nedgang i personbiltrafikken

- At vi nå kan påvise en nedgang i personbiltrafikken i Nedre Glomma siste år, er gledelig. Det viser at vi er på rett vei for å nå målene som ligger til grunn for store, statlige investeringer i vår region.   Det sier Ole Haabeth (fylkesordfører), Sindre Martinsen-Evje og Jon Ivar Nygård...

Rita <3 sykling og vant elsykkel

[caption id="attachment_1899" align="alignleft" width="500"] Vi gratulerer! Rita Giovann Jakobsen stakk med elsykkelen i julekalenderen til Sykkelbyen Nedre Glomma. Her hos Gaarder sykkelsport. Fv. Gry Rustad Pettersen, Anne Skauen (bak), Rita Giovann Jakobsen og Ragnar Frøland. Foto: Vibeke Weibell Eliassen[/caption] Student Rita Giovann Jakobsen stakk av med hovedpremien i julekalenderen til...

REFERATER FRA MØTER I STYRINGSGRUPPA

Saksdokumenter og referater vil fra høsten 2017 bli publisert på nettsiden til Østfold fylkeskommune: www.ostfoldfk.no/politikk/moteplan-med-saker-og-vedtak/moteplan   REFERATER 2017 Referat styringsgruppemøte 1 - 25. januar 2017   Referat styringsgruppemøte 2 - 17. mars 2017   Referat fra styringsgruppemøte 3 - 12. mai 2017   Referat fra styringsgruppemøte 4 - 14. juni 2017   Referat fra styringsgruppemøte 15. september 2017   REFERATER 2016   Referat styringsgruppe møte 1 -...

Åpne møter om parkeringspolitikk

Tirsdag 8. og onsdag 9. november inviteres det til til åpne møter om arbeidet med utredningen om felles parkeringspolitikk for Nedre Glomma. Konsulenter fra Via Trafik presenterer forslag til tiltak i en felles parkeringspolitikk for Fredrikstad og Sarpsborg kommuner.   En felles parkeringspolitikk i Nedre Glomma skal bidra til målet om nullvekst...

Synlig syklist

På en litt grå og hustrig oktobermorgen fikk drøye 40 syklister en vennlig påminnelse om å huske å utstyre syklene sine med lykter. I de mørke morgentimene den 25. oktober var politiet nemlig godt synlige sammen med Bypakke Nedre Glomma og Syklistenes Landsforeningen i Borregaardsbakken i Sarpsborg.   - Vi ønsker å...

Europeisk mobilitetsuke. Hva skjer?

Fredrikstad og Sarpsborg kommuner markerer Europeisk mobilitetsuke for niende gang i 2016. Her er programmet! Hensikten er å rette søkleyset på miljøvennlig bytransport og god byutvikling.    Gjennom samarbeidet i Bypakka i Nedre Glomma gjennomføres både fysiske tiltak og en rekke holdningsskapende kampanjer gjennom året. Den årlige Mobilitetsuka er ledd i dette...

Direktebussen

Direktebuss mellom Sarpsborg og Fredrikstad

Fra mandag 15. august går det direktebuss mellom Sarpsborg og Fredrikstad i rushtiden. Se etter den oransje bussen!   –Vi gjennomfører et forsøk med direktebusser mellom Sarpsborg og Fredrikstad i perioden 15. august – 31. desember. Hensikten er å redusere reisetiden for kunder som reiser mellom sentrum i de to byene, og...

Dette er 1000 SYKLER

1000 SYKLER er et kultur- og miljøprosjekt i regi av Bypakke Nedre Glomma for å gi sykling – og sykkelen – et nytt og fargerikt liv i Østfold.   [caption id="attachment_1254" align="aligncenter" width="1024"] 1000 SYKLER har hentet inspirasjon fra Sykkelbygda Eresfjord. Foto: Sykkelbygda Eresfjord[/caption]     Inspirere til sykling Gjennom dette prosjektet ønsker vi å inspirere...

BYPAKKEKONFERANSEN 2016

    Velkommen til Bypakkekonferansen 27. april kl. 12.00-16.00   Bypakke Nedre Glomma ønsker velkommen til en konferanse der innholdet er rettet mot tema og mål for Bypakke Nedre Glomma. Vi ønsker særlig velkommen til partenes folkevalgte, men vil gjerne fange oppmerksomheten til representantene i rådmannsutvalg og andre involverte hos partene.   Konferansen holdes på Litteraturhuset...

Rørd buss på Sykehuses Østfold Kalnes.

Fortsatt mindre vekst i biltrafikken

Nå foreligger Årsapport for belønningsordningen i Nedre Glomma, og trafikkregistreringer i 2015 viser at veksten i trafikken i Nedre Glomma fortsetter å flate ut.   Med unntak av 2014 har veksten (målt i årsdøgntrafikk) ligget på mellom to og fire prosent de siste årene. I 2014 viste målingene en mer dempet vekst...