Alt om bomåpningen 2024

Europeisk mobilitetsuke. Hva skjer?

Fredrikstad og Sarpsborg kommuner markerer Europeisk mobilitetsuke for niende gang i 2016. Her er programmet! Hensikten er å rette søkleyset på miljøvennlig bytransport og god byutvikling. 

 

Gjennom samarbeidet i Bypakka i Nedre Glomma gjennomføres både fysiske tiltak og en rekke holdningsskapende kampanjer gjennom året. Den årlige Mobilitetsuka er ledd i dette arbeidet.

 

HER ER PROGRAMMET FOR MOBILITETSUKA I 2016

 

Gjennom hele mobilitetsuka kan du delta i Car Park Challenge – Kan du la bilen stå? Sjekk facebooksiden: https://www.facebook.com/CarParkChallenge2016/

 

Fredag 16. September
Åpning av uka på Glommaringen 0730-0830.
Politisk ledelse i Nedre Glomma åpner uka på bussen mellom byene. Sammen med NRK utfordres partene til å drøfte «Hvorfor reise smart – og på hvilken måte det kan lønne seg?». Følg med på NRKs morgensending.

 

 • Hele uka, begge byer:
  Vi pimper busskurene! Gjennom uka kan reisende på fylkesvei 109 glede seg over busskur utenom det vanlige.

 

 • Fredrikstad: Sykkelkurs for voksne damer i Fredrikstad sentrum – hele uka(16. – 22.9)
  Under Mobilitetsuka blir det avholdt sykkelkurs for voksne kvinner. Det er Frivilligsentralen som arrangerer dette. Kurset holdes utendørs i Jernbaneparken i perioden 5. – 21. September. Informasjon ved Frivillighetssentralen 90993815. Det vil bli eget kurs for beboere på Veumallen Asylmottak i uke 38. Kontaktperson er Eva Lotta Sandberg.

 

 • Sarpsborg: «Gå til skolen»-aksjon – 19. september
  Alvimhaugen barneskole. Det vanker belønning til de som går eller sykler til Alvimhaugen skole denne morgenen.

 

 • Fredrikstad: Bylaboratoriet  stiller ut og viser muligheter i elva og i fergetjeneste – hele uka (16. – 22.9)
  Industridesignere har gjennom sommeren kartlagt reisende på fergene og undersøkt hvordan man kan legge enda bedre tilrette. Bylaboratoriet ligger i gågata ved den røde sofaen.
  Mer informasjon Bente Moen 938 12 978

 

 • Fredrikstad: Sykkelloppis – lørdag 17. september, gågata ved den røde sofaen kl 11 – 15
  Alle som har sykler de ikke trenger lenger kan selge på det åpne markedet. Her kan du gjøre et kupp. Bylaboratoriet holder åpent. Mer informasjon Fredrikstad kommune ved Anne Skauen 959 12 552

 

 • Fredrikstad: Teppelegging av Taksitråkka – lørdag 17. september kl. 11-15
  Vi dekker taksitråkka med gamle tepper, og ønsker velkommen til en anderledes yogaopplevelse. Har du tepper du kan avse? Lever dem til Bylaboratoriet. Mer informasjon Bylaboratoriet ved Bente Moen 938 12 978

 

 • Fredrikstad: Teppeyoga  – lørdag 17. september 12.00-14.00 på Taksitråkka
  Gratis og ingen forkunnskaper kreves. Vi setter fokus på byens glemte og gjemte rom. Mer informasjon Bylaboratoriet ved Bente Moen 938 12 978

 

 • Sarpsborg: Sykkelfrokost – 20. september kl. 06.30 – 08.30
  Ved rundkjøringa på Grålum. Sykler du forbi denne rundkjøringa til jobb? Da kan du få en liten matbit på veien.

 

 • Fredrikstad: Åpning av ny sykkelparkering på Nøkleby Skole  – tirsdag 20. september kl 12.00
  For å tilby ansatte trygg og tørr sykkelparkering har skolen skaffet seg flotte sykkelbokser, med sedum på taket.  Mer informasjon Nøkleby Skole ved inspektør Richard Rodin 69 30 76 43

 

 • Fredrikstad: Åpent møte om Sykkelhovedplanen, Bylaboratoriet  tirsdag 20. september – kl 19.00
  Planen ligger ute til høring i seks uker. Informasjon om planen og muligheter til å stille spørsmål til kommune, fylke og Statens vegvesen. Enkel servering. Mer informasjon Fredrikstad kommune ved Steinar Vingerhagen 950 71 732.

 

 • Sarpsborg: Åpent møte om plan for hovedsykkelveinettet – 21. september kl. 18.00-20.00, Sarpsborg scene.
  Har du meninger om hvor det bør tilrettelegges bedre for sykkel i Sarpsborg? Forslaget til plan vil bli presentert og du kan stille spørsmål og komme med innspill til representanter for Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen.
  Forslaget til plan for hovedsykkelveinettet finner du her.

 

 • Fredrikstad: Sykkelfrokost. Ved den røde sofaen i gågata – torsdag 22. september kl 07-09
  Tradisjonen tro gjør vi stas på byens syklister i morgentimene. Legg sykkelruta innom gågata akkurat i dag, på selveste Internasjonal Bilfri Dag. Mer informasjon Syklistenes Landsforening Fredrikstad ved Jan Henrik Lund 482 22 556.

 

 • Fredrikstad: Rickshawsykler til omsorgssentrene – torsdag 22. september
  På selveste Bilfri dag overrekkes splitter nye rickshawsykler til omsorgsentrene i Fredrikstad kommune. Syklene skal brukes for å få de eldre ut på tur, og for å erstatte bilkjøring med sykling på de korte turene.Mer informasjon Kirkens Bymisjon ved Per Christian Skauen 479 09 265 eller Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral 909 93 815

 

 • Sarpsborg: Avrunder mobilitetsuka med Forbausende byfest – 24. august kl. 11-16
  Forbausende byfest i St. Marie gate ved St. Marie plass og Sarpsborg scene. Det blir gratis aktiviteter og underholdning for alle fra 0-100.
  Les mer her: https://sarpsborg.com/aktuelt/forbausende-byfest/

 

Les mer her:

Fredrikstad kommune: https://www.fredrikstad.kommune.no/no/Nyheter/Pimper-busskur-og-teppelegger-Drosjetrakka/

Sarpsborg kommune: https://sarpsborg.com/aktuelt/europeisk-mobilitetsuke/