Ekstra belønningsmidler

Nedre Glomma er tildelt 10 millioner i ekstra belønningsmidler.   I mars 2017 søkte partene i bypakkesamarbeidet Samferdselsdepartementet om ekstra belønningsmidler.  Midlene er nå fordelt mellom de fem største byområdene i Norge og Nedre Glomma er tildelt 10  millioner. Midlene skal gå til:   Sykkeltiltak Økt bruk av personfergene i Fredrikstad Økt kollektivtransport ...

På sykkel i Sarpsborg

Store sykkelplaner

Sarpsborg og Fredrikstad har i all hovedsak et flatt landskap og godt klima. Likevel er vi blant de dårligste i landet til å velge å sykle i stedet for å kjøre bil. Reisevaneundersøkelse viser sykkelandelen av alle reiser i Nedre Glomma er fem prosent, med tre prosent i Sarpsborg og...

Anbefaler jernbane- og veialternativer til videre utredning

Bane NOR, Statens vegvesen og rådmennene i Østfold, Fredrikstad og Sarpsborg har lagt fram sine vurderinger av hvilke mulige traseer for dobbeltsporet jernbane gjennom Nedre Glomma samt sentrale veistrekninger i byene som skal utredes videre.   Dette framgår av et saksframlegg fra rådmannsutvalget til styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma, som er offentliggjort...

Sykle til kino

Sykkelens dag lørdag 13. mai – få gratis kinobillett

                      Lørdag 13. mai er det Sykkelens dag, Glade maidager i Sarpsborg og Bylørdag i Fredrikstad. Det ønsker vi å feire med å dele ut gratisbilletter til familiefilmen Richard Storken på Sarpsborg og Fredrikstad kinoer 13. mai.    Det er begrenset antall plasser, og du må ha med hjelm og sykkel for å få...

Økt fergetilbud og nye sykkelveier

Styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma gikk på siste styringsgruppemøte blant annet inn for å øke fergetilbudet i Fredrikstad og etablere tilførselsveier til brua mellom Opsund og Hafslundsøy i Sarpsborg. Det ble gjort i forbindelse med en omdisponering av midler innenfor belønningsordningen i Bypakke Nedre Glomma.    Halvtimesavganger mellom Gressvik og sentrum Det er reisende...

Gratis vårsjekk av sykkelen

Nå gjøres syklene i Sarpsborg og Fredrikstad klare til årets Sykle til jobben-aksjon med gratis vårsjekk. Byens sykkelverksteder stiller mannsterke opp i Fredrikstad lørdag 1. april og i Sarpsborg søndag 2. april.   Syklister i Sarpsborg og Fredrikstad kan få sjekket bremser, gir, luft, kjede og lys – reparasjoner tas ikke, men...

Gratis deltagelse i Sykle til jobben-aksjonen

Vil du være med på Sykle til jobben-aksjonen? Aksjonen hvor alle er stjerner? Nå tråkker vi snart i gang igjen, og det er på tide å melde seg på.   Det er helt gratis for alle som jobber eller bor i Sarpsborg og Fredrikstad – Bypakke Nedre Glomma har betalt påmeldingsavgiften. >>Meld deg...

Nasjonal transportplan

Regjeringen og samarbeidspartiene la fram sine prioriteringer for perioden 2018-2029 torsdag 2. mars. Nasjonal transportplan (NTP) er det førende dokumentet innen samferdselssektoren: Det som ikke står her, er ikke med i planen  og blir derfor heller ikke gjennomført de neste tolv årene, stort sett. Det fullstendige planforslaget legges fram rett...

BYPAKKEKONFERANSEN 2017 – 6. april

6. april kl. 11.30-16.00 på Hafslund hovedgård     Vi inviterer til bypakkekonferanse! Vi ser nærmere på hvordan tiltakene i Bypakke Nedre Glomma vil bidra til nære, bedre byer. Her dykker vi også ned i målene vi jobber etter, og hvordan vi gjennom tiltakene former moderne byer godt rustet for framtida.   Vi ønsker særlig...

På vei mot mål

Tiltakene i Bypakke Nedre Glomma for å redusere biltrafikken virker. Det framkommer av årsrapporten som nå er klar. Vi er på god vei, og målet om nullvekst i personbiltrafikken er foreløpig nådd.   Det kan vi lese i Årsrapporten for belønningsordningen i Nedre Glomma for 2016 som nå er klar.   Belønningstilskudd– til bedre...