Alt om bomåpningen 2024

Økt fergetilbud og nye sykkelveier

Styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma gikk på siste styringsgruppemøte blant annet inn for å øke fergetilbudet i Fredrikstad og etablere tilførselsveier til brua mellom Opsund og Hafslundsøy i Sarpsborg. Det ble gjort i forbindelse med en omdisponering av midler innenfor belønningsordningen i Bypakke Nedre Glomma. 

 

Halvtimesavganger mellom Gressvik og sentrum

Det er reisende mellom Gressvik og sentrum som nå kan glede seg til et bedret fergetilbud fra 15. mai i år. Da kommer en tredje ferge som skal bidra til at dagens halvtimesavganger endres til avganger hvert 20. minutt. Kostnaden vil delvis finansieres med tilskudd  fra de statlige belønningsmidlene i Bypakke Nedre Glomma.

 

Fergene i Fredrikstad fraktet mer enn en million passasjerer i 2016.

 

– Fergene i Fredrikstad har vært en enorm suksess i regi av Fredrikstad kommune og med midler fra Bypakke Nedre Glomma. Avgangene har tidvis vært så populære at folk har måttet bli stående igjen på grunn av plassmangel. Med denne tredje ferga letter vi på det presset. Dette er riktig bruk av penger, sier leder av styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma, Ole Haabeth.

 

Nye sykkelveier i Sarpsborg

Slik vil gang- og sykkelbrua mellom Opsund og Hafslundsøy se ut. Foto: Plan arkitekter

Sarpsborg kommune vil med denne omdisponeringen kunne bygge tilførselsveier til broa mellom Opsund og Hafslundsøy. Når bro og sykkelveier er klare til bruk,  vil syklistene i Sarpsborg få et helhetlig tilbud. Selve brua skal etter planen står verdig i løpet av sommeren, mens sykkelveien vil være klare til bruk i 2018.

 

– Det at vi nå får et et helhetlig og godt tilbud er veldig bra, sier Jørgen Amos Ruud i Sarpsborg kommune. – Det er et viktig tiltak i sykkelrute 3 mellom sentrum og Varteig, legger han til.

 

—–

 

I tillegg vil de omdisponerte midlene bli bruk til

  • Sykkelparkering
  • Oppgradering av eksisterende gang- og sykkelveier i Nedre Glomma