Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Bypakkekonferansen: – Dere er på god vei

– Vi må fortette byene enda mer, gjøre det enklere å bruke sykkel og kollektivtransport. Og slutte å bygge kjøpesentra utenfor sentrum. Gjør vi det, kommer biltrafikken til å gå ned.  Det var hovedbudskapet til Aud Tennøy. Hun jobber i Transportøkonomisk Institutt og var en av innlederne under den årlige Bypakkekonferansen.

 

Konferansen handlet om hvordan vi skal få flere mennesker til å la bilen stå og hvordan legge bedre til rette for at folk skal velge sykkel, buss og gange – til og fra jobb og fritidsaktiviteter.

 

Sarpsborg og Fredrikstad i Bypakke Nedre Glomma står nå overfor store byggeprosjekter på vei, sykkelveier, fortau, jernbane og kollektiv. Aud Tennøy minnet om at også arealpolitikken har stor betydning for om vi kan nå målet om få redusert biltrafikken.

 

– Hvor en bygger nytt og hvor man legger nøring og arbeidsplasser, også er svært viktig for om folk setter seg i bilen eller om de heller tar bena fatt eller sykler, sa Tennøy.

 

Hun hadde følgende klare råd til politikerne:
– Kompakte byer gir mindre biltrafikk enn spredte byer. Tendensen er helt tydelig: Jo tettere byen er, jo mindre biltrafikk får vi. Men det er ikke bare bra for biltrafikken. Tettere byer, gir også mer handel, mer folk, liv og røre – det gir byer som flere vil bo i, sa Aud Tennøy.

 

Hun mente Nedre Glomma har tatt mange gode valg.
– Dere er på god vei. Dette handler om å ha flinke og engasjerte fagfolk som står på. Og politikerne som tør å ta tydelige valg, sa Tennøy.

 

Hun kom med noen klare anbefalinger:

  • Bygge nye arbeidsplasser, boliger og handel i og ved sentrum i stedet for som fortsatt byspredning
  • Styrke sentrum og lokalsentre, stoppe utbygging av kjøpesentre
  • Forbedre kollektivtilbudet
  • Legge til rette for sykling og gåing
  • Bruke restriktive virkemidler mot biltrafikken

Klikk her for presentasjonene fra Bypakkekonferansen

 

[huge_it_video_player id=»5″]

 

Tekst: Roy Freddy Andersen/Østfold fylkeskommune