Nytt kollektivfelt i Fredrikstad åpnet

Fredag formiddag 7. april åpnet et nytt kollektivfelt på riksvei 111 mellom holdeplassene Fjellstad og Rakkestadsvingen. Dette vil gi bedre framkommelighet for buss, og mer forutsigbar reisetid. 

 

Riksveg 111 mellom Sarpsborg og Fredrikstad er en viktig for kollektivtrafikken. Den trafikkeres blant annet av «Glommaringen», som har avganger hvert 8. minutt i rushtiden. Køen inn mot Fredrikstad sentrum på morgen og ettermiddag fører til forsinkelser.

 

– Ved å utvide riksvei 111 med et kollektivfelt vil det bli enklere for bussene å komme fram og å holde rutetidene, sier Ronny Thorbjørnsen, byggeleder i Statens vegvesen.

 

Forlenger kollektivfeltet

Det nye kollektivfeltet starter ved holdeplassen Fjellstad og avsluttes ved holdeplassen Rakkestadsvingen, en strekning på 300 meter. Etter påske vil også dagens sambruksfelt (2+) fra Rakkestadsvingen til rundkjøringen øst for Fredrikstadbrua bli omgjort til kollektivfelt.

 

Statens vegvesen har vært byggherre, med Nicolaysen Anlegg og Transport AS som utførende entreprenør. Prosjektkostnaden er på 6,5 millioner kroner, inkludert innløsing av en eiendom.

 

Skal bli enklere å la bilen stå

Det nye kollektivfeltet er et av tiltakene i Bypakke Nedre Glomma for å legge bedre til rette for kollektivtrafikken.

 

– I Bypakke Nedre Glomma jobber vi for at det skal bli enklere å la bilen stå. For å redusere personbiltrafikken må vi i større grad velge å sykle, gå eller ta bussen. Dette kollektivfeltet er ett av virkemidlene for å nå målene våre, sier Gry Rustad Pettersen, prosjektleder for Bypakke Nedre Glomma.

 

Les også: Nytt kollektivfelt åpnet – Østfold fylkeskommune

 

Tekst og foto: Georg Ståle Brødholt/Statens vegvesen