Alt om bomåpningen 2024

Nasjonal transportplan

Regjeringen og samarbeidspartiene la fram sine prioriteringer for perioden 2018-2029 torsdag 2. mars. Nasjonal transportplan (NTP) er det førende dokumentet innen samferdselssektoren: Det som ikke står her, er ikke med i planen  og blir derfor heller ikke gjennomført de neste tolv årene, stort sett. Det fullstendige planforslaget legges fram rett før påske.

 

For Nedre Glomma var det ett punkt som var spesielt viktig, nemlig:

  • InterCity  planlegging og utbygging  av hele strekningen til Halden med sluttidspunkt 2032-2034.

 

På nettsiden til Østfold fylkeskommune uttaler Olav Moe, leder av samferdselsekomiteen følgende:

– Dette er en veldig god dag, både for vårt fylke og hele Østlandsregionen. Reisemønster og samspill skjer på tvers av dagens fylkesgrenser, og det er viktig å se prosjekter i sammenheng. Vi ser at våre forventninger og innspill gjennom lobbyarbeid og regional transportplan (RTP) i stor grad er besvart. At dobbeltsporet skal til Sarpsborg i 2026 er en spesielt viktig avklaring. Når kan planlegging av vei og bane samordnes. Dette er noen som store deler av fylket vil dra nytte av, sier leder av samferdselskomiteen, Olav Moe.

 

Les hele saken på nettsiden til Østfold fylkeskommune