Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Ekstra belønningsmidler

Nedre Glomma er tildelt 10 millioner i ekstra belønningsmidler.

 

I mars 2017 søkte partene i bypakkesamarbeidet Samferdselsdepartementet om ekstra belønningsmidler.  Midlene er nå fordelt mellom de fem største byområdene i Norge og Nedre Glomma er tildelt 10  millioner. Midlene skal gå til:

 

  • Sykkeltiltak
  • Økt bruk av personfergene i Fredrikstad
  • Økt kollektivtransport
  • Holdningsskapende arbeid og markedsføring

 

Les pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet