Alt om bomåpningen 2024

Gledelig nedgang i personbiltrafikken

– At vi nå kan påvise en nedgang i personbiltrafikken i Nedre Glomma siste år, er gledelig. Det viser at vi er på rett vei for å nå målene som ligger til grunn for store, statlige investeringer i vår region.

 

Det sier Ole Haabeth (fylkesordfører), Sindre Martinsen-Evje og Jon Ivar Nygård (ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad), Turid Stubø Johnsen (avdelingsdirektør i Statens vegvesen) og Anne Siri Haugen (prosjektdirektør i Bane NOR) etter at det nå er klart at personbiltrafikken i Nedre Glomma har hatt en nedgang på to prosent fra 2015 til 2016, og er på samme nivå som i 2013.

 

Det er tallene fra trafikkregistreringspunktene som brukes til å følge opp målet om nullvekst i personbiltrafikken innen utgangen av 2017 som viser dette.

 

– Dette er gledelig. Den bekymringsfulle trafikkveksten er flatet helt ut og er på 2013-nivå. Det er spesielt positivt for målsetningen om nullvekst innen utløpet av 2017 som ligger som et premiss for de statlige investeringene gjennom belønningsmidler, bypakkemidler og senere bymiljøavtaler i Nedre Glomma. – Nå jobber vi videre med tiltak for å gjøre det enklere å reise kollektivt, gå eller sykle, legger fylkesordfører, og ordfører i Fredrikstad og Sarpsborg til.

 

 

Flere reiser med buss

Da avtalen om statlige belønningsmidler ble inngått i 2013, lå årlig trafikkvekst på 2-3 prosent. I 2014 viste målingene en mer dempet vekst på 1,1 prosent, i 2015 var veksten ytterligere redusert til 0,9 prosent og i 2016 er det registrert en nedgang på 2 prosent. Antall busspassasjerer på Glommaringen fortsetter å øke, og har i 2016 økt med 5,5 prosent. Høsten 2016 passerte byferga i Fredrikstad en million passasjerer og ved utgangen av året er antallet over 1,2 millioner.

 

–  Tellingene viser at veksten i persontransporten i all hovedsak tas med kollektivtransport og ferge, mens antallet syklister endrer seg lite, sier rådgiver i Bypakke Nedre Glomma, Tor Stabbetorp.

 

 

 

Tellepkt Sted 2013

basis

2014 Vekst
i %
2015 Vekst
i %
2016 Vekst
i %
20132016
i %
100011 Værstebrua 8411 9205 9,4 8895 – 3,4 9172 3,1 9,0
100147 Kråkerøybrua   9968 10020 0,5 10911 8,9 10514 -3,6 5,5
100227 Fredrikstadbrua øst  27554 27645 0,3 27234 – 1,5 25184 -7,5 -8,6
100144 Seut-Simo, rv.110 23820 24100 1,2 23951 – 0,6 21892 -8,6 -8,1
101002 Veumveien  7590 7494 -1,3 7559 0,9 7401 -2,1 -2,5
100145 Glemmen, fv.109 22733 23553 3,6 23855   1,3 23003 -3,6 1,2
100012 Stabburet, fv. 109 25477 24841 – 2,5 24324 – 2,1 23865 -1,9 -6,3
100163 Rolvsøysund, fv.109 15516  15518 0,0 15392 – 0,8 15318 -0,5 -1,3
100004 Hvidsten, fv. 111  7937 7999 0,9 8238 3,0 8228 -0,1 -3,7
100183 Sarpsfossen bru 19873 19808 -0,3 19687 – 0,6 19627 -0,3 -1,2
100010 Tune kirke 12590 12872 2,2 12963 0,7 13544 4,5 7,6
100267 Torsbekkdalen  7696 7634 – 0,8 7597 – 0,5 7563 -0,4 -1,7
100235 Fylkeshuset  5841 5758 -1,4 5949 3,3 5769 -3,0 -1,2
100001 Sandesund syd, E6  29712 30668 3,1 32606 6,3 33635 2,9 13,2
Sum Nedre Glomma 224.
718
227.
115
1,1 229.
235
0,9 224.
715
-2,0 0,0

Tabellen viser antall personbiler som passerte hvert døgn i gjennomsnitt av hele året.