Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Vil du være med å designe kollektivtilbudet?

Nå skal kollektivsystemet i Nedre Glomma og  for hele Østfold gjennomgås og ryddes opp i. Til det trenger Østfold kollektivtrafikk din hjelp!

 

  • Hvordan reiser du?
  • Hvor reiser du?
  • Hvorfor velger du som gjør?
  • Hva skal til for at du i større grad reiser kollektivt, går eller sykler?

 

Dette er blant spørsmålene du vil få i en undersøkelse som nå gjennomføres av  – svarene vil være med å danne grunnlaget for et enklere og bedre kollektivtilbudet i Nedre Glomma og Østfold. Vi håper du tar deg tid til å svare på spørsmålene!

 

Østfold fylkeskommune har ansvar for kollektivtilbudet i fylket og leder av samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune, Olav I. Moe sier på nettsiden til fylkeskommunen:

 

– Målet med denne totale gjennomgangen av kollektivtilbudet er å få oversikt for senere å kunne sy sammen et enklere og bedre kollektivtilbud for hele fylket. Hvordan det hele kommer til å se ut til slutt, vet vi ikke ennå. Alle ønsker bussen dit de bor, men det er vanskelig å få til. Noen vil få lengre vei til bussholdeplassen, andre vil sikkert oppleve at de får et dårligere tilbud, mens andre igjen vil være strålende fornøyd. Det er mange hensyn å ta, og målet er som sagt en best mulig løsning for flest mulig. Men da må vi ha et best mulig grunnlag for beslutningene, og det er her vi ber publikum om hjelp, sier  Moe.
Undersøkelsen gjennomføres av byrået Urbanet på vegne av Østfold kollektivtrafikk og Bypakke Nedre Glomma, og tar mellom fem og ti minutter å besvare. Du må være over 15 år for å kunne svare på undersøkelsen.

 

Her kan du delta i undersøkelsen og lese mer om den