Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Ny riksveg 110 Ørebekk-Simo åpner våren 2018

Åpningen av den nye firefeltsvegen blir utsatt på grunn av forsinkelser i anleggsarbeidet. Det medfører også utsatt åpning av bompengeringen i Fredrikstad.

 

Riksveg 110 Simo-Ørebekk skulle etter planen åpnes for trafikk 30.oktober 2017, ifølge kontrakten mellom Statens vegvesen og entreprenøren Park og anlegg AS.

 

– Vi opplever forsinkelser og mener det er riktig å endre tidspunktet for åpning til våren 2018, sier prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen.
Bakgrunnen for forsinkelsene er sammensatt, slik at entreprenør og byggherre ikke har kunnet trekke klare konklusjoner om årsak. Det er imidlertid en stor andel bløte leirmasser som krever særskilte tiltak for stabilisering, og byggingen av ny bru over Seutelva er krevende.

 

Det er også mye trafikk gjennom anleggsområdet, og det skal tas hensyn til beboerne i området rundt. I tillegg til alt det nye, skal man også håndtere rør og ledninger som var i bakken fra før. Dette er stort sett kjente forhold, men det gjør byggeoppdraget krevende.

 

– Det er vurdert å sette på ekstra ressurser, men det gjenstår så mye arbeid at åpning før jul 2017 ikke er realistisk. Da må vi uansett vente på våren, for det er krevende å ferdigstille vei midtvinters med asfalt og vegmerking. Det er derfor vanskelig å sette en konkret ny dato for vegåpning nå, utover at det blir våren 2018, sier Tore Veum i Statens vegvesen.
I henhold til byggekontrakten er delfrist for vegåpning høsten 2017, mens hele prosjektet skal være ferdig 30.april 2018. Innen dette skal både firefeltsvegen og de nye bomstasjonene åpnes for trafikk.

 

– Utbyggingen av riksveg 110 Simo-Ørebekk er et såkalt bompengeutløsende prosjekt, slik at innkrevingen av bompenger i Fredrikstad vil begynne den dagen vegstrekningen igjen åpnes for trafikk, forklarer prosjektleder Tore Veum.

 

Da vil det åpnes nye bomstasjoner ved Ørebekk, Fredrikstadbrua, Veumveien og Råbekken, mens dagens stasjoner ved Værstebrua og Kråkerøybrua videreføres.
Les mer om RV 110 Ørebekk-Simo på nett: http://www.vegvesen.no/Riksveg/rv110seut
Kontaktpersoner:

Prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen, mobil 918 44 971 eller epost tore.veum@vegvesen.no