Alt om bomåpningen 2024

Direktebuss mellom Sarpsborg og Fredrikstad

Fra mandag 15. august går det direktebuss mellom Sarpsborg og Fredrikstad i rushtiden. Se etter den oransje bussen!

 

–Vi gjennomfører et forsøk med direktebusser mellom Sarpsborg og Fredrikstad i perioden 15. august – 31. desember. Hensikten er å redusere reisetiden for kunder som reiser mellom sentrum i de to byene, og tilbudet kommer i tillegg til et allerede godt utbygd busstilbud med Glommaringen på samme strekning, sier Olav I. Moe, leder for samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune.

 

Glommaringen har hatt en betydelig økning de siste 2 årene og vil sannsynligvis passere 1,5 millioner passasjerer i 2016. Mange stopp underveis og en del forsinkelser i rushtrafikken gjør imidlertid at mange som har mulighet til å bruke tilbudet likevel velger bilen.

 

–Vi ønsker derfor å prøve ut et mer direkte og raskere busstilbud mellom byene for å se om det kan være grunnlag for et slik tilbud på lengre sikt. Tilbudet vil kun stoppe på bussterminalene i hver by, og kundegrunnlaget vil delvis være dagens kunder, som dermed får et bedre og raskere tilbud, men enda viktigere er nye kunder som i dag kjører bil på denne strekningen, sier Moe.

 

Hver halvtime i rushtiden fra  mandag 15. august

 

Det nye tilbudet vil ha totalt 14 avganger i hver retning på hverdager med halvtimesfrekvens fra bussterminalen i Sarpsborg og Fredrikstad fra kl 0615 – 0845 og 1345 – 1715. Du finner bussen i spor 3 på Sarpsborg bussterminal og spor 7 på Fredrikstad bussterminal (Gunnar Nilsensgate).

 

Klikk her for rutetabell

 

—-

 

Tilbudet finansieres i sin helhet gjennom Bypakke Nedre Glomma og vil ikke inngå som en del av Glommaringen, men vil etableres og markedsføres som et separat tilbud. I tillegg minner vi om at et periodekort på reiser i Nedre Glomma koster i 2016 500 kroner for 30 dager.