Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om planene for fylkesveg 109 mellom Råbekken og Hatteveien i Fredrikstad.

 

Tid: Onsdag 15. juni 2016, klokken 14.00 – 19.00
Sted: Litteraturhuset, Storgata 11, Fredrikstad

 

 

Det er ikke nødvendig å være til stede i hele perioden. Det blir like orienteringer i plenum klokken 14.00, 16.00 og 18.00. Møtet er åpent for alle interesserte.

 

Både planleggere og grunnerververe fra Statens vegvesen er til stede for å svare på spørsmål. Statens vegvesen tar gjerne imot innspill til planene.

 

Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma, som er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen om framtidens transportsystem i Nedre Glomma – med målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange.

 

Vel møtt!